FCJK: Danilović sve teže prikriva svoj opsesivni naum da nas disciplinuje

Radio Titograd

08.02.2024, 07:07h

4 min

Foto:Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Iz Fakulteta ua ctnogorski jezik i književnost FCJK saopštili da s indignacijom odbacuju dezinformacije koje je u jučerašnjemu nastupu na Gradskoj TV plasirao direktor AKOKVO Goran Danilović.

“Svoj opsesivni naum disciplinovanja FCJK Danilović sve teže prikriva. Umjesto da se pozabavi brojnim optužbama koje se tiču njegova nezakonitoga rada i protivzakonitih postupaka koje je publikovala Pobjeda, Danilović pažnju sa sebe skreće na navodne propuste FCJK. Čudeći se navodno zašto FCJK protestuje protiv komisije za reakreditaciju, on svoju odgovornost prebacuje na svoje upošljenike, skrivajući pritom podatak da odluku o komisiji ne donosi niko drugi no Danilović lično”, kazalo su sa FCJK.

Navode da Danilović obmanjuje javnost kad saopštava da je FCJK tražio izuzeće komisije formirane 15. 1. 2024. godine.

“Od pet članova komisije FCJK je uložio argumentovan prigovor na dva – na predśednicu komisije Jelenu Petković – imenovanu iako nikad prije nije bila ni članica a kamoli predśednica akreditacijskih komisija u Crnoj Gori – i na stručnjaka za odlaganje otpada iz Leskovca Bratimira Nešića, uz čije je ime stajao lažni podatak o radnome angažmanu. Neistinit je i navod da je posrijedi „neažurirana“ dokumentacija jer je Nešić na listu eksperata AKOKVO-a prvi put dospio svega petnaestak dana prije imenovanja komisije”, napominju u FCJK.

Prema njihovim riječima Danilović pokušava da obmane javnost i mistifikovanjem priče o (ne)formiranju komisije.

“Na osnovu Odluke o formiranju komisije koja je 17. 1. 2024. godine upućena FCJK proizilazi da je on još 20. 12. 2023. formirao komisiju, ali da o tome, uprkos propisanoj obavezi, nije obavijestio FCJK. Drugu komisiju formirao je 15. 1. 2024. godine, a FCJK je tek preko medija obaviještena da je i od nje odustao. Imajući u vidu da je od predaje dokumentacije za reakreditaciju Agenciji prošlo već gotovo tri i po mjeseca te da se Danilović javno hvali da je Univerzitet Crne Gore „reakreditovao“ za četiri mjeseca, izvjesno je da postupanje prema FCJK nije ni transparentno ni profesionalno”, stoki u saopštenju.

Dodaje se da Danilović obmanjuje javnost iznoseći spinove o navodnoj „nelogičnosti“ reakreditacije FCJK i akreditacije dva studijska programa tokom 2019. godine.

“Iako u tom procesu ne može pronaći ni najmanju nezakonitost, uprkos očitim namjerama, bez ikakve argumentacije Daniloviću preostaje da uporno ponavlja klevetu o nekakvoj „nelogičnosti“, pokazujući pritom da ili ne poznaje ili namjerno manipuliše u određenju pojmova akreditacija i reakreditacija. Pritom, odnos prema ustanovi na čijem je čelu pokazuje i javnom prozivkom Agencije da je u procesu (re)akreditacije iz 2019. godine postupala neprofesionalno i sumnjivo”, ističu u FCJK.

Kako je to, kaže se u saopštenju, ista Agencija na čijem je čelu danas (i sam je juče rekao da, premda je imao pravo, nije mijenjao kadar), on ovakvim opanjkavanjem ustanove demonstrira da je doživljava kao privatnu prćiju, čiji su upošljenici neprofesionalni ako ne postupaju u skladu s njegovim željama i namjerama.

“FCJK je u prethodnom periodu ostvarivala korektnu profesionalnu komunikaciju s AKOKVO i aktuelno pitanje reakreditacije ne vidimo kao posljedicu postupanja službenika Agencije, već kao rezultat politizacije i zloupotrebe ustanove od strane njezina čelnika. Danilović obmanjuje javnost kad pokušava prikazati spornim pitanje izbora u akademska zvanja profesora FCJK, pogrešno navodeći i naziv visokoškolske ustanove iz Republike Srbije na kojoj profesori FCJK u zakonitoj proceduri stiču akademska zvanja (usljed zakonske diskriminacije koja nam ne dozvoljava da to ostvarimo na matičnoj ustanovi). Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru visokoškolska je ustanova licencirana od strane Države Srbije i akreditovana od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) Republike Srbije”, naglašava se u saopštenju.

Oni tvrde da posprdnim komentarima na račun te ustanove Danilović pokazuje i svoj odnos prema kolegama iz NAT-a, rizikujući da kao javni funkcioner Države Crne Gore naruši dobrosuśedske odnose i ugrozi saradnju između dvije ustanove.

“Uprkos nastojanju da obmanama i poluistinama sebe predstavi kao direktora ustanove koji je iznad situacije, Danilović ni u ovom nastupu nije uspio prikriti animozitet prema FCJK i njegovim profesorima. Iznoseći neistine da profesori FCJK vode „rat protiv Srbije“, kvalifikujući ih kao političare i licemjere, Danilović je priznao da krši jedan od osnovnih standarda na kojima bi morao počivati rad Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, kako je to propisano i Zakonom o visokom obrazovanju. Riječ je o standardu nezavisnosti”, stoji u saopštenju.

Rad Agencije bi, smataju u FCJK, u skladu s Evropskim standardima i smjernicama morao biti nezavisan i zaštićen od uticaja „trećih strana“.

“U obrazloženju svojega odnosa prema FCJK Danilović je potvrdio da je načelo nezavisnosti prekršeno već činjenicom da je na čelu agencije osoba koja je predśednik jedne političke partije i koja se jedino profesionalno i ostvarila kao političar, što Danilović i ne demantuje. Nikako drugačije do kao otvorena prijetnja FCJK mogu se protumačiti Danilovićeve poruke da bi on kao reprezent jedne politike u Crnoj Gori poželio da FCJK što duže traje, ali da će se, navodno, kao direktor Agencije ponašati profesionalno, jer se iz tih poruka iščitava neobuzdana mržnja i potreba da za svoje u osnovi političko-ideološke namjere nađe opravdanje u navodnome profesionalizmu, koji u svakoj mogućoj situaciji vezanoj za FCJK zapravo brutalno gazi”, naglašavaju u FCJK.

Kažu da reagovati na svaku Danilovićevu obmanu u ovako kratkome saopštenju nije moguće, no i iz navedenoga je više nego jasno da je na čelu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja osoba koja za taj posao nema ni elementarne kvalifikacije, no i te kako ima namjeru da, u skladu sa svojim političkim interesima, onemogući rad FCJK pretvarajući proces reakreditacije u poligon za politički razračun, difamaciju profesora i kompromitaciju ustanove.

“Od svojega osnivanja FCJK djeluje u skladu sa zakonima Crne Gore, prošavši sve neophodne provjere i evaluacije. Međutim, misija proučavanja crnogorskoga jezika, književnosti i kulture, kao i uloga središta kritičke akademske riječi u Crnoj Gori, očigledno su preveliki grijeh na plećima naše ustanove, koji nam ne mogu oprostiti partijski komesari zaduženi za gašenje slobode riječi i ideološko preoblikovanje nauke i obrazovanja. Cilj je tih partijskih aparatčika da se crnogorsko društvo lakše utopi u retrogradne i anticivilizacijske velikodržavne projekcije, čiji je reprezent protivzakonito imenovani direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja.
Uprkos svim prijetnjama i pritiscima, FCJK će nastaviti da obavlja svoju obrazovnu, kulturnu i naučnu misiju, svjestan njenoga značaja za crnogorsko društvo čije temelje danas ugrožavaju nazadne ideologije i partijski komesari poput Gorana Danilovića”, zaključuju u FCJK.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Video hit dana,

22:53h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 22:22h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Skip to content