EPCG USVOJILA PRIJEDLOG PONUDE O ZAKUPU PROIZVODNIH KAPACITETA “EPCG ŽELJEZARA NIKŠIĆ”

Radio Titograd

29.05.2024, 20:40h

< 1 min

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG) usvojio je danas prijedlog Ponude kompanije 8B
Capital S. A. koja je data u formi Nacrta ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta “EPCG Željezara Nikšić”.
Usvojeni Nacrt ugovora biće upućen Vladi Crne Gore na dalje postupanje radi izjašnjenja na Skupštini
akcionara.
Ugovor o zakupu proizvodnih kapaciteta “EPCG Željezara Nikšić” trebalo bi da bude zaključen nakon
izjašnjenja Vlade Crne Gore o prihvatanju uslova ponude i odluke Skupštine akcionara o davanju saglasnosti
za zaključenje ovog akta.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

22.06.2024. u 15:34h

Titogradske vijesti, top2

22.06.2024. u 15:28h

Titogradske vijesti, top2

22.06.2024. u 15:22h

Magazin, top2

22.06.2024. u 11:04h

Skip to content