Ekološki Pokret Sačuvajmo rijeke Crne Gore: ZAKONI PISANI U KORIST GRAĐANA CRNE GORE DA LI JE IZVRŠNA VLAST SPOSOBNA DA IH SPROVEDE

Radio Titograd

03.10.2021, 17:37h

2 min

Zakon o obligacionim odnosima u članu 101, stav 1, predviđa da: ,,Ugovor koji je suprotan prinudnim propisima ili moralu društva je ništav ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.’’
Da li je moralno po društvo oduzimati mještanima na sjeveru Crne Gore vodu – izvor života? Da li je moralna koncesiona politika koja lokalne drvoprerađivače ostavlja bez hljeba? Da li je u skladu sa društvenim moralom tokom klimatske krize ostavljati suva rječna korita kroz energetski neefikasne male hidroelektrane i sjeći na hiljade kubika zdravog drveća koje prečišćava ugljen dioksid iz vazduha?
Zbog čega već 10 mjeseci nova Vlada, tj. Ministarstvo kapitalnih investicija, ne raskida štetne koncesione ugovore pozivajući se na članove 101 i 102 Zakona o obligacionim odnosima kao i na članove 9 i 23 Ustava?
U članu 102, stav 2, Zakona o obligacionim odnosima predviđa se da: ,,Ako je ugovor ništav zbog toga što je po svojoj sadržini ili cilju suprotan prinudnim propisima ili moralu društva, sud može (…) odlučiti da druga strana ono što je primila po osnovu zabranjenog ugovora preda odgovarajućoj humanitarnoj organizaciji ili ustanovi na čijoj teritoriji ta strana ima sjedište, odnosno prebivalište, ili boravište.’’
Dakle, osim što svi koncesioni ugovori mogu i moraju da se raskinu jer su suprotni društvenom moralu, imamo pravni mehanizam kojim bi desetine miliona eura moglo biti uplaćeno u dobrotvorne svrhe!
Međutim, stiče se utisak da je i novoj Vladi važnije da tzv.investitori dobiju još nekoliko desetina miliona eura iz državnog budžeta kroz obeštećenje za svoje male hidroelektrane i šumske koncesije umjesto da isti ti tajkuni, koji su dobili milione od subvencija, sav taj novac uplate za izgradnju škola, vrtića, bolnica na sjeveru Crne Gore i u druge humanitarne svrhe i time nadoknade štetu koju su napravili lokalnom stanovništvu.
Zakoni su nedvosmisleno pisani u korist građana Crne Gore. Pitanje je: da li je izvršna vlast sposobna da ih sprovede,  kaže se u saoptenju koje potpisuje Ekološki Pokret Sačuvajmo rijeke Crne Gore.
Autor:radiotitograd.me

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 13:46h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 13:30h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 13:26h

Skip to content