DRI : Negativno mišljenje na finansijski izvještaj CNP-a

Radio Titograd

14.10.2021, 18:22h

< 1 min

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) za 2020. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima. Konačni izvještaj o reviziji dostaviće Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore.

Revizije je izvršio nadležni Kolegijum DRI koji čine Branislav Radulović i Nikola N. Kovačević.

“Nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti sadrži pogrešna prikazivanja koja imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj i stoga isti ne daje prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor”, objavljeno je na sajtu DRI.

Revizijom pravilnosti, kako se navodi, utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu, Zakonom o radu, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini.

“Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se Konačni izvještaj o reviziji dostavi Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 15:13h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:57h

Sport, Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:45h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:39h

Titogradske vijesti, top2,

14:34h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:25h

Skip to content