DRAGOVIĆ “Vlada stabilna, izbor v.d. direktora policije zakonit”

Radio Titograd

20.03.2024, 07:35h

2 min

Foto:PES

 

Krizu vlasti može da izazove Demokratska Crna Gora jer kandidat za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, ministra koji dolazi iz redova Demokratske Crne Gore, nije dobio potrebnu većinu, kazao je poslanik Pokreta Evropa sad Darko Dragović za Portal RTCG. Ipak, Dragović objašnjava da se iz sadržine izjava visokih funkcionera Demokrata može zaključiti da ne razmišljaju u tom pravcu, već da im je prioritet participacija u vlasti, te smatra da je Vlada stabilna.

U razgovoru za Portal RTCG Dragović navodi da je izbor v.d. direktora Uprave policije bio zakonit.

Ističe da je Zakonom o unutrašnjim poslovima definisano da će, u slučaju prestanka mandata direktora policije prije vremena, ili spriječenosti da iz bilo kojih razloga stalno ili na duže vrijeme vrši dužnost, Vlada na predlog ministra za vršioca dužnosti odrediti jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice policije, koji ispunjava uslove.

“Prema tome, dužnost i obaveza ministra unutrašnjih poslova jeste da predloži vršioca dužnosti direktora policije, dok je Vlada Crne Gore jedina ovlašćena da odredi vršioca dužnosti direktora policije. Vlada Crne Gore je upravo to i uradila – odredila v.d. direktora Uprave policije. Napominjem da bilo čije diskreciono pravo da predlaže, a ne da odlučuje, ne smije biti zloupotrijebljeno na način da bude smetnja sprovođenju postupka izvora rukovodioca bilo kojeg državnog organa. S toga, pronađen je deblokirajući mehanizam u sprovođenju postupka izbora v.d. direktora Uprave policije, i na kraju, izabrala ga je Vlada u skladu sa svojim ovlaščenjima definisanim Zakonom o unutrašnjim poslovima”, ističe Dragović.

Poručuje da svako ima pravo da se obrati nadležnom sudu u cilju zaštite svojih prava i napominje da je članom 10 Zakona o upravnom sporu, definisano da tužilac u upravnom sporu može biti fizičko ili pravno lice, koje smatra da mu je upravnim aktom ili drugom upravnom aktivnošću povrijeđeno neko pravo ili pravni interes.

“Tužilac može biti i državni organ, organ državne uprave, organizacija, naselje, grupa lica i drugi koji nemaju svojstvo pravnog lica, ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješavalo upravnim aktom ili su bili predmet druge upravne aktivnosti. Ne smatram da je izborom v.d. direktora Uprave policije Ministarstvu unutrađnjih poslova povrijeđeno neko pravo ili pravni interes niti je odlukom Vlade Crne Gore naložena Ministarstvu unutrašnjih poslova bilo kakva obaveza ili mu utvrđeno ili povrijeđeno pravo. Prema tome, smatram da MUP nije legitimisan za pokretanje upravnog spora”, zaključuje Dragović.

 

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 20:55h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 19:40h

Skip to content