Donijeta Odluka o raspodjeli dobiti CBCG: 2,6 miliona eura ide u Budžet Crne Gore

Radio Titograd

24.01.2024, 10:12h

< 1 min

Foto:Pixabay

 

Savjet CBCG donio Odluku o raspodjeli dobiti Centralne banke Crne Gore za 2022. godinu, te se u državni bužet prenosi 2,6 milina eura.

“Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, koji je Skupština Crne Gore usvojila 29. decembra 2023. godine, utvrđen je drugačiji tretman nerealizovanih revalorizacionih gubitaka za finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti, na način da se oni ne pokrivaju, već se drže na računu nerealizovanih revalorizacionih rezervi do momenta njihove prodaje, odnosno dospijeća. Ovim su stvoreni uslovi za raspodjelu finansijskog rezultata  CBCG iz 2022. godine, pa je Savjet CBCG donio Odluku o raspodjeli dobiti Centralne banke Crne Gore za 2022. godinu”, saopšteno je iz CBCG.

Prema ovom aktu, u državni budžet se prenosi 50 odsto dobiti CBCG iz 2022. godine, u visini od 2,6 miliona eura, dok se preostalih 2,6 miliona eura raspoređuje u opšte rezerve Centralne banke. Ovim se doprinosi likvidnosti državnog budžeta i dodatno ojačava kapitalna pozicija CBCG.

Savjet Centralne banke Crne Gore predložio je da se za članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita imenuje Ivana Joličić, šefica u Direkciji za regulativu Sektora za kontrolu u Centralnoj banci Crne Gore. Prema Zakonu o zaštiti depozita, članove Upravnog odbora imenuje predsjednik Crne Gore.

Savjet je donio i rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji „Alta Pay Group” d.o.o. Budva, sa sjedištem u Budvi, i razmatrao i druga pitanja iz domena svoje nadležnosti.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:23h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:20h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:16h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 17:03h

Skip to content