Dom zdravlja Podgorica: Brzo ćemo imati reagense

Radio Titograd

09.02.2024, 08:41h

2 min

Foto:RTCG

 

Nova vršiteljka dužnosti direktorice Doma zdravlja Podgorica Dragana Durković Perović kazala je da u toj zdravstvenoj ustanovi nije prvi put, na žalost, da se dešava privremena nestašica pojedinih reagenasa neophodnih za laboratorijsku dijagnostiku. Razlog je, navodi, kompleksan.

“Prije svega moramo istaći veliki broj pacijenata koji su korisnici usluga našeg Doma zdravlja, kao i lica koja su na privremenom boravku u Podgorici, zbog posla. Pacijenti često imaju naloge za laboratorijsku dijagnostiku, ne samo od ljekara u Domu zdravlja, već i od specijalista sa sekundarnog i tercijernog nivoa, kao i privatnog sektora. Većina njih ovu vrstu usluga ostvaruje u Domu
zdravlja Glavnog grada”, objašnjava Durković Perović.

Ističe da je neophodna racionalizacija u potražnji uzorkovanja za određene laboratorijske analize, kao i bolja povezanost (umrežavanje) svih nivoa zdravstvene zaštite, koja bi omogućila ljekarima da imaju uvid u dinamiku potrošnje laboratorijskih parametara za svakog pacijenta.

Uprava Doma zdravlja Glavnog grada je obaviještena od strane svog Centra za laboratorijsku dijagnostiku još u novembru minule godine da postoji velika vjerovatnoća za nestašicom pojedinih biohemijskih reagenasa i nabavljena su dodatna sredstva u vrijednosti od 25.000 eura, preraspodjelom novca iz Finansijskog plana, upravo za ovu namjenu.

“Ta dodatna sredstva koje je obezbijedio Dom zdravlja su bila dovoljna do kraja 2023. godine. Od 5. januara 2024. godine u Domu zdravlja istrošena je zaliha reagenasa za lab.analize: urea, HDL holesterol, LDL holesterol, LDH I CK-MB, kao i CRP. Pacijenti se privremeno upućuju u laboratoriju KCCG kada je upitanju uzorkovanje za navedene laboratorijske analize, koja izlazi u susret
Domu zdravlja do nabavke novih reagenasa”, ističe Durković Perović.

Dalje navodi da je finansijski plan za 2024. godinu usvojen krajem januara i u toku je raspisivanje tendera za laboratorijske reagense.

“U tom procesu moramo se voditi zakonskim procedurama i rokovima. Sva novčana sredstva koja su opredijeljena za nabavku reagenasa odobravaju se od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, jer su domovi zdravlja njihove budžetske jedinice, a moram napomenuti da su i cijene reagenasa na tržištu veće nego minule godine. Zaključujem da je Dom zdravlja Glavnog grada pokrenuo procedure za nabavku novih reagenasa i u najskorijem mogućem zakonskom roku mi ćemo ih opet imati na raspolaganju”, navodi Durković Perović.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

13:56h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 13:52h

Titogradske vijesti, top2,

12:13h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 11:50h

Skip to content