Dobra saradnja privrede i carine vitalna za ekonomski razvoj

Radio Titograd

21.10.2023, 09:01h

3 min

Foto:PKCG

Privrednu komoru Crne Gore posjetio je generalni sekretar Svjetske carinske organizacije Kunio
Mykuria i razgovarao sa predsjednicom dr Ninom Drakić.
Posjeta Generalnog sekretara Crnoj Gori organizovana je kako bi se bliže upoznao sa nivoom
tehničke, organizacione i kadrovske opremljenosti Uprave prihoda i carina i spremnošću za
implementaciju SCO standarda i uputstava, te razmotrio mogućnosti bliže saradnje u okviru novih
carinskih tema. Jedan od ciljeva posjete je i dijalog sa privrednim okruženjem, sa fokusom na dalji
razvoj i unapređivanje rada i saradnje Uprave sa privrednim sektorom koji, kao partner carinskoj
službi, može dati doprinos u ispunjavanju propisanih standarda i primjene najbolje prakse carinskih
službi razvijenih zemalja.
Predsjednica Drakić je upoznala gosta sa organizacijom i aktivnostima krovne asocijacije crnogorske
privrede kojima, između ostalog, značajno doprinosi kontinuirana saradnja sa državnim organima i
institucijama, među kojima istaknuto mjesto ima Uprava prihoda i carina Crne Gore. Ona se realizuje
putem učešća u radu Odbora udruženja špeditera, organizacijom seminara i raznih edukacija, kao i
kroz neposrednu saradnju prilikom traženja rješenja za unapređivanje poslovnog ambijenta.
Predsjednica je konstatovala da je Uprava prihoda i carina posljednjih godina unaprijedila rad u
smislu transparentnosti, efikasnosti, sistema analize rizika, naknadne kontrole, iako su pojedina
pitanja još uvijek otvorena ili se rješavaju sporo, uglavnom zbog nedostatka finansijskih resursa ili
tehničkih kapaciteta.
– U oblasti elektronskih servisa i elektronske komunikacije sa privrednim subjektima, napravljen je
iskorak u odnosu na druge državne organe. Jedan od najvećih izazova u ovom sektoru privrede biće
upotreba novog migriranog carinskog informacionog sistema, koji počinje sa upotrebom ovih dana.
Od posebnog je značaja početak implementacije novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema
(NCTS) koja se očekuje do kraja 2023. godine, koji će doprinijeti ostvarenju cilja – bespapirnim
carinskim postupcima i ispunjavanju EU konvencija koje regulišu ovu oblast – rekla je Drakić.
Ona je istakla značaj i prednosti digitalizacije za privredu i olakšavanje procedura u skladu sa
svjetskim trendovima, kao i doprinos PKCG spremnosti privrede da implementira navedena rješenja
Uprave prihoda i carina.
– Smatramo jako važnim kvalitetnu saradnju sa Upravom prihoda i carina koju baštinimo na
međusobnom povjerenju. U nama imate partnera za sve edukativne i druge aktivnosti koje će
unaprijediti poslovanje crnogorskih kompanija i našu privredu učiniti spremnom za sve buduće
procese – zaključila je Drakić.
Generalni sekretar Kunio Mykuria je kazao da je posjetio Crnu Goru kako bi podržao rad Uprave
prihoda i carina, te čuo kako privreda može podržati aktivnosti carine koja je dio infrastrukture
ekonomskog razvoja države.
– Carina je od vitalnog značaja za unapređenje poslovnog ambijenta i veoma je bitno da je njen rad
usklađen sa međunarodnim standardima. Naša misija je da promovišemo saradnju između carina,
agencija i poslovne zajednice te omogućimo unapređenje kapaciteta naših članica – rekao je Mykuria.
Raduje ga što Uprava prihoda i carina napreduje u modernizaciji poslovanja koristeći benefite
digitalizacije, posebno apostrofirajući važnost obuka i edukacije u tom procesu.
– NCTS će biti povezan naredne sedmice i ključno je obezbijediti da ta tranzicija protekne glatko. Ova
zemlja je na pravom putu da implementira informacioni sistem i vrlo važan korak je uključiti biznis
zajednicu u ove procese – kazao je on, dodajući da je veoma bitno ojačati kapacitete Uprave prihoda i
carina.

Sagovornici su poručili da je za nesmetani razvoj i unapređenje procesa neophodna i politička
stabilnost.
U radu sastanka su učestvovali i Dashgin Aliyev iz Svjetske carinske organizacije, v.d. pomoćnika
direktora Uprave prihoda i carina Tatjana Vujisić i Jaho Demić, direktorica Sektora za udruženja
PKCG Slavica Pavlović, te privrednici Milenko Popović, izvršni direktor kompanije Montenomaks,
Dragana Stajović, supervizior lanca snabdijevanja u Neregeliji i Milisav Vujčić, predstavnik sektora za
spoljnu trgovinu kompanije Stadion, koji su prezentovali svoja iskustva saradnje sa Upravom prihoda
i carina i viđenje gdje postoji prostor za njeno unapređenje.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

04.12.2023. u 10:48h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 10:42h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 10:19h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 09:21h

Skip to content