Đurović: Poslanici ne treba da usvoje izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama

Radio Titograd

15.01.2024, 17:01h

3 min

Media centar je dostavio danas poslanicima u Skupstini Crne Gore, predsjedniku Vlade i ministarki za evropske poslove inicijativu za neusvajanje izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama.

Media centar poziva poslanike da na predstojećem zasijedanju Skupštine Crne Gore glasaju protiv usvajanja izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama, kaže Goran Đurović, direktor Media centra.

– Ovo iz razloga jer Skupština Crne Gore ne treba da usvaja propise koji se kose sa obavezama Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji i koji su ocijenjeni negativno od strane Evropske komisije, što je upravo slučaj sa predloženim Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Media centar očekuje od predsjednika Vlade i ministarke za evropske poslove da svojim javno saopštenim stavom podstaknu poslanike da se uzdrže od glasanja za propise koji nisu usaglašeni sa pravnim propisima EU.

Predloženim izmjenama Zakona, koji je vraćen Skupštini od strane predsjednika Crne Gore, se predviđa da, umjesto Skupštine, Vlada Crne Gore ima odlučujuću ulogu u izboru ključnog upravljačkog organa, Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Ove izmjene bi stvorile mogućnost neprimjerenog političkog uticaja na rad Agencije što direktno urušava samostalnost i nezavisnost ove institucije i potpuno je suprotno Direktivi 2018/1972/EU o Evropskom elektronskom komunikacionom zakoniku – navodi Đurović.

Direktiva EU, kako dodaje, jasno propisuje da nacionalna regulatorna tijela moraju biti nezavisna u svom radu.

– Jedno od 2 završna mjerila u pregovaračkom poglavlju 10 (Informatičko društvo i mediji) je: “Usklađenost crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU o nezavisnosti nacionalnog regulatornog tijela za elektronske komunikacije (EKIP) i s pravnom tekovinom o audiovizuelnim medijskim uslugama.“

Obaveza Crne Gore je da zakonskim rješenjima osigura nezavisnost regulatornog tijela za elektronske komunikacije a to je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Do sada je Skupština birala članove ključnog upravljačkog tijela Agencije (a to je Savjet) na konkursu a izglasanim zakonom, kojeg nije potpisao predsjednik države, je predviđeno da Vlada bira članove Savjeta na konkursu. Media Centar je saglasan sa stavom Evropske komisije i predsjednika Crne Gore da je predloženo rješenje suprotno direktivi EU i gore od postojećeg te da ne nudi veću nezavisnost Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – dodaje Đurović.

Još uvijek važeći Zakon o elektronskim komunikacijama, koji ključnu ulogu u izboru članova Savjeta Agencije daje Skupštini, nesporno treba unaprijediti u dijelu izbora članova Savjeta kako bi se ojačala njegova samostalnost i u tom pravcu se mogu usmjeriti napori poslanika koji su predložli izmjene zakona, smatra on.

– Izbor članova Savjeta Agencije u Skupštini, uz uvođenje kategorije ovlaštenih predlagača i dodatne kriterijume kojima se garantuje samostalnost članova Savjeta, je bolji put u odnosu na predloženo rješenje kojim Vlada bira članove Savjeta na javnom konkursu. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, opravdana je sumnja da bi se Vlada opredijelila da izabere članove Savjeta po partijskim preferencama dok je Skupština makar kod nedavnih imenovanja u pravosuđu pokazala malo veći stepen odgovornosti. To je upravo razlog zašto je Evropska komisija protiv izmjena Zakona na način kako je to skupštinska većina uradila prilikom usvajanja zakona u decembru prošle godine.

Postupak imenovanja i razrješenja članova upravljačkih organa regulatora elektronskih komunikacija mora se pažljivo koncipirati jer se prostor za neprimjeren uticaj političkih partija mora svesti na najmanju moguću mjeru. Nadležno Ministarstvo ekonomskog razvoja planiralo je izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama kako bi se ovaj propis usaglasio sa direktivama EU. Nekoordinirane i preuranjene inicijative poslanika mogu dovesti do pogoršanja situacije u procesu pristupa naše države Evropskoj uniji i proizvesti dodatne obaveze u pregovaračkom poglavlju 10 (Informatičko društvo i mediji) – poručuje Đurović.

Takođe, kako smatra, dodatno je problematično što su izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama donijete bez prethodne javne rasprave i konsultacija se Evropskom komisijom.

– Predlagači izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama ne treba da insistiraju na usaglašavanju ovog propisa sa Zakonom o državnoj upravi kojeg je 2018. godine donio DPS uprkos protivljenjima nevladinih organizacija i drugih institucija.

Umjesto da se ide u primjenu člana 87 Zakona o državnoj upravi, poslanici upravo treba da urade suprotno i izmijene ovaj član te uklone Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz kruga državnih agencija i fondova čije upravljačke organe bira direktno Vlada. Time se suštinski ide ka ispunjavanju naših obaveza u pristupanju EU.

Poslanici treba da imaju na umu da samostalnost i nezavisnost Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost neće biti veća ukoliko se usvoji predloženi Zakon već manja.

Skupštinska većina i pojedine opozicione partije su napravile značajne rezultate u ispunjavanju ključnih obaveza Crne Gore u pristupanju EU. Nedavna imenovanja u pravosuđu i ona koja se očekuju ovih dana, ne treba da budu praćena zakonodavnim i bilo kakvim drugim akcijama koje mogu stvoriti negativan utisak kod Evropske komisije, što će se neminovno desiti ukoliko se donose propisi suprotni direktivama EU.

Media centar je spreman da pruži podršku zainteresovanim poslaničkim klubovima i pripremi tekst izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama kojim bi se Skupštini ostavila dosadašnja ovlaštenja u imenovanju članova Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ali i uvela nova procedura koja podrazumijeva uvođenje kategorija ovlaštenih predlagača članova Savjeta i dodatnih kriterijuma za članove Savjeta, kojima se smanjuje prostor za neprimjereni partijski uticaj- zaključuje Đurović.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 08:01h

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 07:58h

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 07:38h

15.02.2024. u 17:31h

15.02.2024. u 17:31h

Skip to content