Direktorica KCCG i Odbor direktora: Zajedničkim naporima ka daljem nesmetanom odvijanju procesa rada

Radio Titograd

11.05.2023, 17:15h

< 1 min

Klinički centar Crne Gore (KCCG), poštujući sve zakonske propise, produžio je
ugovore o radu na određeno vrijeme svim zaposlenima čiji su dalji angažman predložili
rukovodioci organizacionih jedinica i za čijim radom postoji nesporna potreba. Uz to,
skrenuta je pažnja nadležnim službama da poštuju zakonski rok od tri dana u kom sve
te zakonito sklopljene ugovore treba da dostavljaju Agenciji za sprječavanje korupcije
(ASK)
To je zaključak sastanka generalne direktorice, dr Ljiljane Radulović, sa
Odborom direktora na čijem je čelu dr Predrag Bajić.
Podsjećamo, ASK izvršila je kontrolu i nadzor zaključenih ugovora o
zapošljavanju u KCCG od dana raspisivanja presjedničkih izbora do 6. marta 2023.
godine.
U njihovom nalazu se ne pominje da je KCCG prekršio zakon zbog
zapošljavanja, koje je usklađeno sa svim propisima, već zbog “probijanja” roka od tri
dana u kom su nadležne službe o tome trebale da obavijeste ASK. Dakle, iako su
direktorica i zaposleni blagovremeno i shodno zakonskim propisima potpisivali
produženje, ugovori su dostavljani ASK-u sa zakašnjenjem, zbog čega su se lica koja
su od ranije angažovana u KCCG u izvještajima ASK-a pojavljivala kao novozaposlena
što ne odgovara činjenicama i stvarnom stanju stvari.Npr. aneks, odnosno produženje ugovora koji je zaključen 24. februara i kog su
direktorica KCCG i zaposleni potpisali pravovremeno i poštujući sve relevantne propise,
dostavljani su ASK-u 29. februara, iako je zakonski rok bio tri dana.
“Treba imati u vidu da su u pitanju zaposleni koji su već proveli određeno vrijeme
na radu u KCCG, te da su isti dobili saglasnosti i preporuke za produženje radnog
odnosa od direktora organizacionih jedinica i neposrednih rukovodilaca, po osnovu
čega su ugovori i produžavani”, navodi se u zajedničkom saopštenju uprave i Odbora
direktora.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:02h

Skip to content