Deficit bi bio veći da su plaćene sve planirane obaveze

Radio Titograd

08.04.2024, 11:18h

3 min

Foto:Pixabay

 

Deficit državnog budžeta za januar i februar iznosio je 18,4 miliona eura, a da su plaćene sve planirane obaveze bio bi još veći i iznosio bi 83,5 miliona eura, pokazuju podaci iz izvještaja o realizaciji budžeta za taj period.

Ukupni prihodi iznosili su 334 miliona eura i bili su 27 miliona veći od plana, a 24 miliona veći u odnosu na isti period prošle godine, pišu Vijesti.

Ministarstvo finansija je za plan prihoda za ova dva mjeseca navelo cifru od 306,9 miliona eura, iako je u istom periodu prošle godine ostvaren prihod od 310 miliona. Zanimljivo je da je u plan stavljena niža, lakše ostvarljiva cifra, iako su od januara povećane akcize na dio proizvoda i još neke dažbine.

Ukupni izdaci budžeta iznosili su 352,4 miliona eura, iako je po planu trebalo potrošiti 417,5 miliona. Ušteđeno je na svim stavkama 65,1 milion eura, a najviše na transferima institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, gdje je plaćeno 18,7 miliona manje od plana, na transferima za socijalnu zaštitu 9,6 miliona, a na kapitalnim izdacima 6,4 miliona.

S obzirom na to da su u ovom periodu otplaćeni i dugovi od 41,5 miliona eura, ukupna nedostajuća sredstva u budžetu za ova dva mjeseca iznosila su 61,2 miliona eura. Taj minus je pokriven tako što su smanjeni depoziti 55,8 miliona eura, koji su ostali u kasi iz prethodne godine, kao i sa pozajmicom od 3,6 miliona, od prodaje imovine za 300 hiljada i od primitka od otplate kredita i iz prethodne godine od 1,6 miliona eura.

U januaru je ostvaren formalni suficit budžeta od 16,3 miliona eura, jer tada nijesu plaćene planirane obaveze od 47,8 miliona. Samo u februaru je ostvaren deficit od 34,3 miliona eura, a tada su ostvarene “uštede” od 18,1 milion eura, pa bi stvarni deficit da su plaćene ove obaveze iznosio 52,4 miliona.

Ukupni prihodi od poreza iznosili su 243,3 miliona eura i 19 miliona su bili veći od plana, a za 48,8 miliona veći nego u ista dva mjeseca prošle godine. Najviše novca prikupljeno je od poreza na dodatu vrijednost (PDV), 173,6 miliona eura, što je 13,1 milion više od plana, a 32,7 miliona više nego prošle godine.

Ovaj porez direktno je vezan za ukupnu potrošnju u domaćem prometu roba i usluga. Rast njegove naplate pokazuje da se povećava potrošnja u trgovinama i preduzećima koji se bave uslugama.

Dobra vijest je da se domaća potrošnja povećava, iako podaci pokazuju da je došlo do smanjenja broja stranaca sa stalnim nastanjenjem, većinom Rusa i Ukrajinaca, kao i da je u ova dva mjeseca bilo manje turista i noćenja nego u istom periodu prošle godine.

U januaru i februaru u kolektivnom smještaju zabilježen je dolazak 67 hiljada turista, tri hiljade manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja turista, u uporednom periodu, smanjen sa 187 na 160 hiljada.

Premijer Milojko Spajić i ministar finansija Novica Vuković, na nedavnoj konferenciji za novinare su kao pozitivnu informaciju saopštili da podaci o prihodima pokazuju da do rasta naplate poreza u prethodnom periodu nije dolazilo samo zbog potrošnje stranaca, već i da je značajno povećana potrošnja, a time i naplata PDV-a, zbog toga što je porastao standard zaposlenih i penzionera usljed rasta plata i penzija, kroz program Evropa sad.

Od akciza je naplaćeno 44,9 miliona eura, odnosno milion i po više od plana i 9,2 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Od nove godine povećane su akciza na duvanske proizvode, kao i na slatkiše, odnosno bezalkoholna pića sa zaslađivačima.

Od doprinosa na zarade naplaćeno je 64,8 miliona eura, 4,9 miliona više od plana i 7,6 miliona više nego prošle godine. Stope doprinosa nijesu se mijenjale u posljednje dvije godine, tako da je do ovog rasta moglo doći kroz povećanje broja zaposlenih za koje poslodavci uplaćuju doprinose i povećanjem zarada, čime se povećava osnovica za plaćanje doprinosa.

Zarade su od prošle godine rasle u državnoj upravi i preduzećima, kao i lokalnoj samoupravi i njenim firmama, kroz povećanje koeficijenata i ispunjavanja zahtjeva sindikata koji se odnose na ovaj segment javne uprave.

U izvještajima o realizaciji budžeta nijesu posebno razvojeni prihodi od privatnog i javnog sektora, pa se ne može utvrditi koliko je od ovih doprinosa država uplatila sama sebi, izmještanjem novca sa jedne na drugu stavku, a koliko je stvaran prihod od realnog – privatnog sektora.

Tako da se ne može znati ni koliko je u ovom rastu naplate doprinosa na zarade učestvovao javni, a koliko privatni sektor.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

28.05.2024. u 21:57h

Titogradske vijesti, top2

28.05.2024. u 20:40h

Titogradske vijesti, top1

28.05.2024. u 19:27h

Titogradske vijesti, top2

28.05.2024. u 17:45h

28.05.2024. u 15:00h

28.05.2024. u 15:00h

Skip to content