Danilović i Agencija reagovali na saopštenje FCJK: Radimo u skladu sa evropskim standardima i smjernicama, a ne po ličnom nahođenju

Radio Titograd

24.01.2024, 17:33h

3 min

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, na čijem je čelu Goran Danilović, reagovala je na saopštenje uprave FCJK pod nazivom “Danilovićeva omča za FCJK”, koje je objavljeno na našem portalu. Iz Agencije, između ostalog, poručuju da rade u skladu sa evropskim standardima i smjernicama, a ne po ličnom nahođenju.

Njihovo saopštenje prenosimo integralno:

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je osnovana 2017. godine. Tokom 2018. godine, Agencija je donijela pravila i obrasce za institucionalnu evaluaciju (reakreditaciju) ustanova visokog obrazovanja poštujući Standarde i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta na Evropskom prostoru visokog obrazovanja (Evropski standardi i smjernice – ESG), a nešto kasnije i za evaluaciju (akreditaciju) studijskih programa. Dakle, iako Agencija donosi pravila i obrasce, oni moraju biti (i u velikoj mjeri jesu) usklađeni sa Evropskim standardima i smjernicama, kao što je to slučaj i u drugim Agencijama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Bez namjere da spominjemo bilo koji postupak koji je u toku, u želji da zadržimo profesionalnost, u cilju zaštite integriteta Agencije, kao i zaštite integriteta profesora, studenata i predstavnika privrede koji se nalaze na našoj listi eksperata, koji su do sada bili angažovani u postupcima evaluacija i vrlo odgovorno radili svoj posao, kao i one koji će tek učestvovati,navodimo sljedeće:

– Kompletan postupak evaluacije ustanove i studijskih programa vodi koordinator postupka (najčešće je to službenik iz sektora za kontrolu kvaliteta, a po potrebi može biti i službenik iz sektora za obezbjeđenje kvaliteta).

– Kompletan postupak se sprovodi prema već unaprijed utvrđenoj proceduri, poštujući Evropske standarde i smjernice, što je i obaveza u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

– Koordinator koji vodi postupak, predlaže ekspertsku komisiju. Odluku o izboru komisije, na osnovu predloga koordinatora, donosi direktor.

– Niko od zaposlenih u Agenciji (ni koordinator ni direktor) ne vrši evaluaciju ustanova i studijskih programa. To rade članovi ekspertskih komisija, koji se,kako i Zakon o visokom obrazovanju nalaže, biraju sa liste, nakon objavljenog javnog poziva (lista eksperata je dostupna na web sajtu Agencije).

– Sve komisije koje učestvuju u postupcima evaluacija koriste iste obrasce i ocjenjuju iste standarde i kriterijume. Sve ustanove koje pripremaju zahtjeve za evaluaciju, to rade na istim obrascima, i dužne su da dostave iste odnosno slične dokaze.

– Ekspertske komisije koje su ocjenjivale sve visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, a za koje je postupak završen do 2024. godine, evaluaciju su sprovodile prema istim Standardima i smjernicama i koristeći iste obrasce za evaluaciju.

– Sve ustanove koje su do trenutka pisanja ovog regovanja podnijele zahtjeve za reakreditaciju, učinile su to na istim obrascima.

– Posljednja institucionalna evaluacija u prvom ciklusu koju je sprovela Agencija bila je reakreditacija (državnog) Univerziteta Crne Gore, sa 19 organizacionih jedinica. To je ujedno bio i obimno najzahtjevniji postupak institucionalne evaluacije koji je Agencija sprovela. U postupku evaluacije učestvovala su 54 eksperta, od kojih je više od 90% bilo angažovano iz zemalja regiona (Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije).Univerzitet Crne Gore (koji je takođe, u skladu sa Pravilima, u roku od 3 dana morao da se izjasni u vezi sastava komisije) nije imao primjedbe u vezi ni jednog od 54 člana komisije. Postupak je uspješno završen uz brojne preporuke u vezi unapređenja kvaliteta na ustanovama koje su bile predmet evaluacija.

– Kroz 9 postupaka akreditacija studijskih programa koji su sprovedeni u 2022. i 2023. godini, 74% eksperata su bili iz zemalja regiona (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija) a 26% su bili eksperti iz Crne Gore (samo radi poređenja, u periodu od 2018. do 2021. godine, u 78 postupaka oko 54% eksperata je bilo angažovano iz Crne Gore dok su ostali, 46% bili angažovani iz zemalja regiona).

Nikada do sada se nije desilo da ustanova visokog obrazovanja, ovako javno iznosi ocjene i stavove u vezi postupka koji je tek započeo. I ne samo to, već javno targetiraju članove komisije koji nisu ni započeli evaluaciju. Interesantno je, dodaćemo, da oni već znaju ishod, a komisija nije ni počela da ocjenjuje predmet.

Naglasićemo i da su sve ustanove koje su evaluirane u periodu od 2019. godine do 2021. dobile preporuke da se reakredituju i da su svi kriterijumi ocijenjeni kao ispunjeni, bez nekih većih i značajnijih preporuka za unapređenjem. Zato i dodatno čudi ovakva briga fakulteta čiji je osnivač država i koji se finansira iz budžeta države. A valjda treba da težimo unapređenju i jačanju kvaliteta obrazovanja na ustanovama visokog obrazovanja.

Bez namjere da dalje ulazimo u prepisku u vezi postupaka evaluacije, načina izbora članova komisije, rada komisije, rada zaposlenih u Agenciji i u konačnom odluka koje donosi direktor Agencije, naglašavamo da su sve procedure i svi izvještaji i odluke javno dostupni na sajtu Agencije.”

Podijeli na:

Video hit dana,

22:53h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 22:22h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Skip to content