Da li su američki ljekari previše plaćeni?

Radio Titograd

16.05.2024, 06:17h

3 min

Foto:Pixabay

 

U Sjedinjenim Američkim Državama ljekari su među najbolje plaćenim profesionalcima. Plate ljekara u SAD su znatno više u poređenju sa drugim bogatim zemljama. Prema izvještaju o kompenzaciji ljekara iz 2022. godine, prosječan ljekar u SAD zarađuje oko 339,000 dolara godišnje. U ovo su uključeni i ljekari opšte prakse, koji prosječno zarađuju oko 260,000 dolara i specijalisti, koji zarađuju oko 368,000 dolara. Ove brojke stavljaju američke doktore među top 2-5 odsto najplaćenijih profesija u zemlji.

Poređenja radi, u Kanadi, na primjer, prosječan ljekar zarađuje oko 354,000 kanadskih dolara, što je približno 255,000 američkih dolara. U Velikoj Britaniji, prosječna zarada ljekara je oko 103,000 funti, što je ekvivalentno približno 115,000 američkih dolara, dok je prosječna plata doktora u Njemačkoj oko 93,000 eura (oko 90,000 američkih dolara).

Koji su argumenti za visoke plate američkih ljekara?
Jedan od argumenata koji se navodi kao razlog visokih plata je vještačko ograničavanje broja doktora koji se obučavaju svake godine, poznato kao „usko grlo rezidencije”. Ovo je dovelo do situacije gdje hiljade studenata medicine ne uspijevaju da se upišu u rezidencijalne programe, uprkos tome što su završili medicinsku školu i položili ispite.

Postoji mišljenje da je nedostatak ljekara u SAD vještački stvoren kroz proces rezidencije, što dovodi do većih plata. Rezidencija je specijalizacija koju ljekari u SAD prolaze nakon završetka medicinskog fakulteta, kada stiču specifična znanja i vještine u određenoj medicinskoj oblasti.

Rezidencija može biti izazovna zbog napornog rada, dugih smjena i visokog stresa. Ipak, to je vrijeme kada ljekari stiču dragocjeno iskustvo i postaju stručnjaci u svojoj oblasti.

U Sjedinjenim Državama, proces rezidencije je posebno zahtjevan i obuhvata rigoroznu obuku i rad u bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama.

Na kraju rezidencije, koja traje nekoliko godina, obično od 3 do 7, u zavisnosti od specijalizacije, ljekari polažu ispite i dobijaju sertifikate iz svoje oblasti.

Skupo školovanje ljekara
Istraživanja pokazuju da većina Amerikanaca vjeruje da su medicinske sestre i zdravstveni pomoćnici nedovoljno plaćeni, dok samo 11 odsto misli da su ljekari previše plaćeni.

Dok neki smatraju da su plate američkih ljekara prevelike, važno je uzeti u obzir i troškove obrazovanja, dugogodišnje školovanje i odgovornost koju ova profesija nosi.

Američki doktori često imaju značajan studentski dug zbog dugog i skupog obrazovanja potrebnog za sticanje licence.

Plate ljekara su samo jedan dio složenog zdravstvenog sistema i svaka analiza ove teme zahtijeva dublje razumijevanje ekonomije zdravstva i složenog sistema zdravstvene zaštite, koji uključuje osiguravajuće i farmaceutske kompanije, kao i druge faktore.

SAD su poznate po visokim troškovima zdravstvene zaštite. Neki smatraju da visoke plate doktora doprinose ovim troškovima, dok drugi ističu da su visoke plate rezultat. Dok neki argumentuju da su visoke plate opravdane zbog visokih troškova obrazovanja, dugogodišnjeg treninga i velike odgovornosti koju doktori nose, drugi smatraju da bi sistem mogao biti efikasniji i da bi smanjenje plata moglo dovesti do smanjenja ukupnih troškova zdravstvene zaštite.

Plate doktora u SAD variraju značajno u zavisnosti od specijalizacije. Evo nekoliko primjera prosječnih godišnjih plata po specijalizacijama za 2024. godinu:

Ortopedija

Prosječna godišnja plata ortopedskih doktora i hirurga je oko 558,000 dolara.

Plastična hirurgija

Plastični hirurzi su, do 2023. godine, bili najplaćeniji ljekari u SAD. Međutim, njihova kompenzacija je smanjena za 13 procenata.

Kardiologija

Kardiolozi imaju prosječnu godišnju platu od oko 544,201 dolara.

Gastroenterologija

Gastroenterolozi zarađuju u prosjeku 258,689 dolara godišnje.

Opšta praksa

Ljekari opšte prakse imaju prosječnu godišnju platu od oko 242,190 dolara.

Pedijatrija

Pedijatri zarađuju prosječno 198,420 dolara godišnje.

Ove brojke pokazuju da specijalizovani doktori obično zarađuju više od onih u opštoj praksi ili pedijatriji. Plate se mogu razlikovati i u zavisnosti od regiona, iskustva i drugih faktora. Plate se, takođe, mogu mijenjati iz godine u godinu, kao što je to bio slučaj sa plastičnim hirurzima, čija je prosječna plata smanjena u 2024. godini.

 

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 18:51h

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 15:27h

Skip to content