Članice Evropskog saveza potpisuju Memorandum o saradnji: Pročitajte šta piše u tom dokumentu

Radio Titograd

03.07.2024, 08:24h

3 min

Foto:CDM

 

Konstituenti novog političkog subjekta pod nazivom Evropski savez – Socijaldemokrate SD, Socijaldemokratska partija SDP i Liberalna partija LP potpisaće Memorandum o saradnji kojim će biti precizirani ciljevi saradnje i angažman potpisnica, saznaje CdM.

Memorandum o saradnji, u koji je CdM imao uvid, potpisaće predsjednici SD-a, SDP-a i LP-a Damir Šehović, Ivan Vujović i Vatroslav Belan.

Predložen Memorandumom o saradnji Evropskog saveza glasi:

MEMORANDUM O SARADNJI

I UVOD

Svjesni da vrijednosti socijaldemokratije, lijevog centra, progresivne i liberalne demokratije, održivog i zelenog razvoja, slobodnog pojedinca i tržišta, predstavljaju temelj svakog modernog i progresivnog društva, a odgovorni prema sljedbenicima izvornog antiratnog, reformskog i antifašističkog pokreta, iskazujemo spremnost za udruživanjem snaga, kako bismo se na takvim, istorijski provjerenim osnovama, snažnije suprotstavili urušavanju državotvornih vrijednosti kojem svjedočimo, i gradili našu evropsku budućnost.

Memorandum o saradnji (Memorandum), koji počiva na zdravim i naprednim ideološkim postulatima u svim aspektima društva i ekonomije, potpisujemo na temelju prepoznatljivih političkih programa potpisnica Memoranduma, koji su decenijama izdržali probu vremena, s ciljem pružanja građankama i građanima Crne Gore kvalitetnog političkog i vrijednosnog okvira za novu političku fazu kroz koju prolazi naše društvo.

Potpisivanjem Memoranduma uspostavljamo novi politički subjekat pod nazivom „Evropski savez“.

II. CILJEVI SARADNJE

1. Zajednička politička platforma: Postizanje saglasnosti oko zajedničke političke platforme koja će odražavati vrijednosti i ciljeve svih subjekata Saveza, te predstavljati sveobuhvatnu viziju za društveni i ekonomski razvoj i zaštitu državotvornih interesa Crne Gore.

2. Predsjedništvo Saveza: Predsjedništva Saveza će se uspostaviti kao zajedničko tijelo Saveza, radi pune koordinacije i definisanja zajedničkog pravca političkog djelovanja. Predsjedništvo će činiti predstavnici partija potpisnica Memoranduma, ali i nepartijske ličnosti, čime se na najbolji način demonstrira puna otvorenost i istinski nadstranački karakter Saveza.

3. Koordinacija kampanja: Uspostavljanje efikasnog sistema koordinacije tokom izbornih kampanja kako bi se osiguralo usklađeno djelovanje na terenu, izbjegavajući dupliranje aktivnosti a sa ciljem promovisanja zajedničkih vrijednosti i ciljeva.

4. Podrška zajedničkim kandidatima: Dogovor o podršci zajedničkim kandidatima na lokalnom ili državnom nivou, uz dogovorno definisanje kriterijuma za odabir kandidata koji će predstavljati sve subjekte unutar Saveza.

5. Zajedničko lobiranje: Koordinacija aktivnosti lobiranja radi postizanja zajedničkih interesa i političkih ciljeva, kako bi se postigao veći uticaj u donošenju odluka na svim nivoima vlasti.

6. Optimizacija finansiranja i infrastruktura: Uspostavljane transparentnog i efikasnog sistema finansiranja saradnje, s jasnim pravilima i procedurama korišćenja finansijskih i drugih resursa, s ciljem podizanja efikasnosti rada i ostvarivanja definisanih zajedničkih ciljeva.

7. Stručna radna tijela: Formiranje stručnih radnih tijela koja će se baviti ključnim temama političke platforme za saradnju, s ciljem zajedničkog oblikovanja politika i zakonodavnih inicijativa.

8. Obuka članova: Organizovanje edukacija i radionica za članove potpisnica kako bi se unaprijedila stručnost, komunikacijske vještine te bolje razumijevanje zajedničkih političkih ciljeva.

9. Saradnja na lokalnom nivou: Podsticanje saradnje potpisnica na lokalnom nivou, uključujući zajednički rad na rješavanju lokalnih problema i sprovođenja projekata od interesa za građane.

10. Povratna informacija od građana: Uspostavljanje sistema za prikupljanje povratnih informacija od građana o radu i aktivnosti na bazi ovog sporazuma te otvorena komunikacija s javnošću o rezultatima i izazovima koji proizilaze iz ovog memoranduma.

11. Identitet Saveza: Definisanje, izgradnja i jačanje jedinstvenog inkluzivnog identiteta i političke platforme predstavljaju ključne strategije usmjerene ka stvaranju čvrstog temelja koji objedinjuje različite grupacije i podstiče njihovo aktivno učešće u političkom procesu kroz zajednički identitet.

III. ANGAŽMAN POTPISNICA

1. Saradnja u Parlamentu: Potpisnice će sarađivati u parlamentarnim aktivnostima radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i podržavanja zakonodavnih inicijativa usklađenih s ovim Memorandumom i principima iz zajedničkih programskih i političkih dokumenata, kroz poslanike u Skupštini Crne Gore.

2. Saradnja u lokalnim parlamentima: Potpisnice će, tamo gdje procijene da je to potrebno, sarađivati u lokalnim parlamentima radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i podržavanja inicijativa usklađenih s ovim Memorandumom i principima iz zajedničkih programskih i političkih dokumenata.

3. Otvorenost za saradnju: Ovaj Memorandum predstavlja otvorenu platformu sa saradnju, kojoj je moguće priključenje drugih nestranačkih pokreta, udruženja, i pojedinaca, uz saglasnost potpisnica.

IV. TRAJANJE SARADNJE

Saradnja utemeljena na Memorandumu, koji inače predstavlja osnov za definisanje drugih dokumenataa o daljem zajedničkom djelovanju, počinje od trenutka potpisivanja.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 13:28h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 13:11h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 12:53h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 12:46h

Skip to content