Centar izvrsnosti, UDG u okviru RAKIP inicijative među najznačajnim evropskim institucijama u oblasti bezbjednosti hrane

Radio Titograd

15.11.2022, 06:35h

< 1 min

Foto: Portal Analitika

Inicijativa RAKIP ogleda se u saradnji svih aktera u oblastima procjene i upravljanja rizicima, akademskih institucija i ostalih zainteresovanih strana. RAKIP je osnovan od strane Njemačkog Federalnog instituta za procjenu rizika (BfR), Agencije za hranu, životnu sredinu i zdravlje Francuske (ANSES), i Njemačkog nacionalnog instituta za hranu (DTU Food).

Foto: Portal Analitika

Članstvo u Inicijativi RAKIP je od velikog značaja za Centar izvrsnosti (FoodHub) i crnogorsku zajednicu koja u fokusu ima bezbjednost hrane. RAKIP uspostavlja okvir za saradnju između organizacija članica inicijative u domenu podrške postojećim i budućim modelima za efikasnu razmjenu informacija i procjene rizika za bezbjednost hrane. Ključne komponente su rešenja koja omogućavaju dijeljenje “znanja” procjenu rizika na efikasan i jednostavan način.

Trenutno, RAKIP jeposvećen osiguranju naučno zasnovane implementacije ovog koncepta i uspostavljanju prve baze digitalnih modela- Kvantitativnu procjenu mikrobioloških rizika u oblasti bezbjednosti hrane.

U narednom periodu, biće uspostavljene i operativne baze sa raspoloživim modelima za procjenu rizika, na osnovu realnih podataka sa terena, i omogućena njihva efikasna razmjena sa zainteresovanim stranama u okviru javnog portala RAKIP zajednice.

Više informacija: FoodHub – Centar Izvrsnosti – Univerzitet Donja Gorica

Izvor:Portal Analitika

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2

28.11.2022. u 22:43h

Titogradske vijesti, top2

28.11.2022. u 20:41h

Skip to content