CDT: Zaštiti biračkog prava je potrebno značajno unapređenje

Radio Titograd

24.04.2024, 10:18h

2 min

Foto:CDT

 

U toku predstojeće reforme izbornog zakonodavstva moguće je značajno poboljšati
zaštitu izbornih prava vezanih za pravo upisa u birački spisak, zaštitu u toku izbora
pred biračkim odborima, izbornim komisijama i Ustavnim sudom, te zaštitu nakon izbora
prilikom potvrđivanja mandata novoizabranim poslanicima/odbornicima te dolje
regulisati popunu upražnjenih mjesta u slučaju prestanka mandata.

Reforma mora obuhvatiti dosta važnih pitanja koja se tiču zaštite ovih prava: proširenje
ovlašćenja za podnošenje izborne žalbe, omogućavanja sudskog preispitivanja svih
vrsta odluka Državne izborne komisije, uključujući i one kojima se potvrđuju odluke
komisija nižeg nivoa, ali i preispitivanje svih radnji ili propusta izborne administracije.
Takođe, mora se obezbijediti mehanizam za preispitivanje rezultata izbora i povećati
transparentnost i odgovornost Ustavnog suda, osigurati da se izborni sporovi rješavaju
na javnim sjednicama, urediti prava i način učestvovanja učesnika u postupku i propisati
obavezu Ustavnom sudu da sve izborne žalbe i odluke objavljuje i blagovremeno
dostavlja strankama.

Dalje, postoji i veliki prostor za unapređenje procedure zaštite prava na upis u birački
spisak preciznim procesnim odredbama koje bi dale bolju garanciju ostvarivanju prava,
ali i olakšale postupanje nadležnim organima.

Ovo su najvažniji zaključci analize “ Zaštita izbornih prava ” autora Siniše Gazivode,
koju je Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pripremio i uputio Odboru za
sveobuhvatnu izbornu reformu (Odbor) sa ciljem da u fokus stavimo koncept izborne
pravde, koji je jedna od ključnih dimenzija vladavine prava u demokratijama, ali i da
damo puteve za njegovu efikasniju implementaciju u naše zakone.

Tokom više od 20 godina posmatranja izbornih procesa, CDT je na stotine puta
svjedočio situacijama u kojima nepravde ili greške nije bilo moguće ispraviti kroz
izborne sporove, gdje pogrešne i nezakonite postupke ili propuste nije bilo moguće
sankcionisati, i kada nije bilo moguće ostvariti zaštitu aktivnog ili pasivnog biračkog
prava u skladu s univerzalno prihvaćenim standardima slobodnih izbora. Reformski
zahvat koji je pred nama zahtijeva da se ovi nedostaci analiziraju i isprave.

Pitanje zaštite biračkog prava ćemo tretirati kroz dvije publikacije, u ovoj koju danas
objavljujemo je fokus na samom izbornom postupku i pitanjima koja su u najtješnjoj vezi
sa ostvarivanjem prava u tom procesu, dok će u drugoj publikaciji, koja će brzo biti
upućena Odboru, posebna pažnja biti posvećena krivično-pravnoj zaštiti.

Pravna zaštita izbornih prava

Otvoreni smo za javni dijalog vezan za sadržaj naših publikacija i za sve dobronamjerne
sugestije i kritike.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!“ koji
Centar za demokratsku tranziciju (CDT) realizuje u saradnji sa Udruženjem za
odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženjem mladih sa hendikepom (UMHCG), uz
podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Njen je sadržaj
isključiva odgovornost Centra za demokratsku tranziciju i ne odražava nužno stavove
Evropske unije.

Centar za demokratsku tranziciju (CDT)

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

30.05.2024. u 17:43h

Skip to content