CDT: Proširenjem djelokruga, izgradnjom stručne službe i modernizacijom DIK do povjerenja i fer izbora

Radio Titograd

18.04.2024, 10:36h

2 min

Foto:CDT

 

Neprecizno postavljeni zakonski okvir, nerazvijena stručna služba, i nedovoljne garancije finansijske
nezavisnosti i transparentnosti sprečavaju rast i razvoj Državne izborne komisije, što direktno koči razvoj
demokratskih procesa u zemlji.

Ove manjkavosti su i plod nedostatka političke volje da imamo jaku “izbornu vlast”, nezavisnu od
političkih uticaja i zasnovanu na strogoj primjeni zakona i međunarodnih standarda.
Nejasnoće u zakonodavstvu nijesu samo formalna prepreka, već i razlog smanjene efikasnosti i niskog
povjerenja u izborni sistem. Bez adekvatnog pravnog temelja, teško je ostvariti ciljane reforme ili
osigurati integritet izborne administracije, što je ključno za osiguranje poštenih i transparentnih izbornih
procesa.

Bez obzira na političku pripadnost, građani traže integritet i pouzdanost u izbornom procesu.
Postizanje ovakvog integriteta zahtijeva temeljnu profesionalizaciju i depolitizaciju izborne
administracije, te zakonske reforme koje će osigurati razvoj stručnih i tehničkih kapaciteta. Ovi
su elementi ključni ne samo za osiguravanje vjerodostojnih izbora, već i za stalno unapređenje
izbornih procedura kako bi odgovorile na savremene potrebe i standarde demokratskog
procesa.

Ovo su najvažniji zaključci analize “Reforma DIK: Proširenjem djelokruga, izgradnjom stručne službe i
modernizacijom do povjerenja i fer izbora”, koju je Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pripremio i
uputio Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu sa ciljem da doprinese kvalitetnijoj raspravi i
pronalaženju najboljih modela i rješenja za uspostavljanje povjerenja u izborni proces.
U prvoj publikaciji (“Reforma Državne izborne komisije: Depolitizacijom i profesionalizacijom do
integriteta”) koja se bavi reformom DIK dali smo pregled najznačajnijih problema i propusta u
funkcionisanju i radu ove institucije koji su postojali u prethodnim izbornim ciklusima, i koji su negativno
obilježili njen rad, a ponudili smo i predloge za rješavanje tih problema, odnosno puteve za buduću
reformu.

U nastavku, u publikaciji koju danas objavljujemo, bavili smo se problemima nerazvijene stručne službe,
neprecizno definisanih nadležnosti koje onemogućavaju razvoj i nedovoljne finansijske nezavisnosti i
transparentnosti, i predložili rješenja koja se moraju realizovati kroz zakonodavnu intervenciju, kako bi
se stvorio osnov za dalje unapređenje praksi.

Zato predlažemo da, u cilju boljeg razumijevanja svih problema koji postoje u radu i funkcionisanju
Komisije, čitaoci analiziraju oba dokumenta, kako bi stekli sveobuhvatnu sliku o potrebi reforme i
predloženim rješenjima. Jer ukoliko se ispuni samo dio naših preporuka, proces reforme neće biti
kompletan i neće proći mnogo vremena kad će početi razgovori i potrebi novih reformskih zahvata.
Ova publikacija nastala je u okviru projekta “Doprinos procesu EU integracija”, koji provodi Centar za
demokratsku tranziciju (CDT) u saradnji sa Udruženjem za odgovorni i održivi razvoj (UZOR). Ovaj
projekat je finansiran uz doprinos Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike
Italije. Sadržaj ovog dokumenta predstavlja stavove njegovih autora i ne predstavlja stav Ministarstva
vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije.

Otvoreni smo za javni dijalog vezan za sadržaj naših publikacija i za sve dobronamjerne sugestije i
kritike.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

30.05.2024. u 17:43h

Skip to content