CDT: Potrebna nam je suštinska reforma izbornih zakona

Radio Titograd

14.02.2024, 11:07h

2 min

Aktuelni saziv parlamenta ima jedinstvenu priliku da sprovede suštinsku reformu izbornog
zakonodavstva i pokaže novi pristup u razumijevanju ovog ključnog demokratskog procesa, od kojeg
zavisi i uspjeh naših evropskih integracija. Za uspjeh reforme će od posebne važnosti biti da
parlament u otvorenom, transparentnom i inkluzivnom procesu nađe rješenja koja će garantovati fer
i demokratsku izbornu utakmicu.
Depolitizacija izborne administracije, dostizanje visokog nivoa tačnosti i ažurnosti biračkog spiska,
unapređenje transparentnosti i kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja i
sprječavanje prodora dezinformacija u izborni sistem treba da budu prioriteti ove reforme.
To su ključni nalazi publikacije “Analiza ključnih problema izbornih procesa: Mapiranje puta ka
poboljšanjima” koju je uradio Centar za demokratsku tranziciju, u sklopu projekta koji implementira
u saradnji sa organizacijama Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa
hendikepom (UMHCG), uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.
U nedavnim izbornim ciklusima, imali smo priliku da svjedočimo jednom u nizu slučajeva kada
Državna izborna komisija (DIK) donosi političke odluke, izlazi iz svojih nadležnosti, djeluje u interesu
dijela političkih partija i pravi haos u izbornom procesu. Takođe, opet se otvorilo pitanje kvaliteta i
ažurnosti biračkog spiska koji je dugi niz godina jedan je od ključnih razloga nepovjerenja u izbore i
izborne rezultate. Jasno je da se glavna mana našeg biračkog spiska zapravo sastoji u neažurnosti
registara i evidencija iz kojih se on izvodi, i tu se nalazi prostor za pokretanje reforme i sređivanja
biračkog spiska. Uz to, kontrola nad finansiranjem partija i izbornih kampanja nam ne daje odgovor
na ključno pitanje – kako se stvarno troši novac partija i koliko se tog novca nalazi u nelegalnim
tokovima. Ne možemo zanemariti ni činjenicu da su dezinformacije postale nezaobilazni dio svih
izbornih procesa, čime se utiče na opredjeljene birača, i podriva povjerenje javnosti u izbore,
institucije i cjelokupni politički sistem. Osim toga, pažnja poslanika/ca treba biti usmjerena na to da
naši birači nemaju pravo na samostalne kandidature niti mogućnosti da glasaju za pojedince sa
partijskih lista.
Ovo su samo neki od problema koji opterećuju naše izborne procese, i krajnje je vrijeme da nađemo
odgovarajuća rješenja za njih u okviru predstojeće izborne reforme.
Međutim, da bi izborna reforma zaista bila sveobuhvatna, poslanici će morati i da definišu nova
krivična djela protiv izbornih zakona, regulišu održavanje predsjedničkih izbora, rad Ustavnog suda,
Agencije za sprječavanje korupcije… Stoga podsjećamo da je CDT uputio inicijativu novoosnovanom
Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu za proširenjem njegovih nadležnosti, kako bi bili
obuhvaćeni i Zakon o predsjedniku, Zakon o Ustavnom sudu, Krivičnom zakoniku, Zakon o
sprječavanju korupcije, Zakon o lokalnoj samoupravi…od kojih, takođe, zavisi kvalitet izbornog
procesa iako oni nijesu navedeni u odluci kojom je osnovan skupštinski odbor.

Publikacija je dostupna ovdje.
Milena Gvozdenović, zamjenica izvršnog direktora CDT-a

Podijeli na:

Sport, Titogradske vijesti, top2

18.04.2024. u 19:09h

Skip to content