CALIMS savjetuje: Srčani bolesnici da izbjegavaju lijek Adenuric

Radio Titograd

24.07.2019, 00:00h

2 min

 

 

Liječenje teških srčanih bolesnika lijekom Adenuric (febuksostat) trebalo bi izbjegavati, osim u slučaju kada nijedna druga terapija nije odgovarajuća, preporuka je ljekarima proizvođača lijeka i crnogorske Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

Naime, kompanija Berlin-Chemie/Menarini Montenegro d.o.o., nosilac dozvole za lijek Adenuric (febuksostat), u saradnji sa crnogorskom Agencijom za ljekove obavijestila je putem pisma zdravstvene radnike o novim saznanjima važnim za bezbjednu primjenu tog lijeka, pišu Dnevne novine.

U kliničkom ispitivanju faze IV (studija CARES) kod pacijenata s gihtom i istorijom teže kardiovaskularne bolesti primijećen je, kako se navodi, znatno veći rizik od smrti zbog bilo kog uzroka i smrti povezane sa kardiovaskularnom bolesti kod pacijenata liječenih febuksostatom u poređenju s pacijentima liječenim alopurinolom.

“Liječenje febuksostatom kod pacijenata s postojećom težom kardiovaskularnom bolešću, kao što su infarkt miokarda, moždani udar ili nestabilna angina treba izbjegavati, osim ako nijedna druga terapija nije odgovarajuća”, navodi se u pismu ljekarima.

Studija je sprovedena u SAD-u, Kanadi i Meksiku na 6.190 pacijenata kod kojih je upoređivan kardiovaskularni ishod s febuksostatom u odnosu na alopurinol.

“Ukupno je 56,6 odsto ispitanika prijevremeno prekinulo liječenje u toku studije, a 45 odsto ispitanika nije dovršilo sve posjete u ispitivanju. Ukupno je praćeno 6.190 pacijenata za medijanu od 32 mjeseca, a medijana trajanja izlaga nja bila je 728 dana za pacijente u grupi s febuksostatom i 719 dana u grupi s alopurinolom”, navodi se, između ostalog, u saopštenju.

Primarni ishod velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja (MACE) pojavljivao se sličnom učestalošću u obje grupe pacijenata, ali je u analizi pojedinačnih komponenti MACE-a kao i učestalosti smrti zbog bilo kojeg uzroka učestalost kardiovaskularnih smrti, kako se ističe, bila znatno viša s febuksostatom u poređenju sa alopurinolom.

Zato iz CALIMS-a apeluju na ljekare da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka Adenuric prijave Odjeljenju za farmakovigilancu CALIMS.   

 

 

Izvor: Dnevne novine

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:23h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:20h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:16h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 17:03h

Skip to content