Bulatović nezakonito smijenjen sa mjesta direktora Nacionalnih parkova

Radio Titograd

04.07.2024, 11:54h

2 min

Foto: JPNPCG

 

Osnovni sud u Podgorici, na čelu sa sudijom Milenom Brajović, usvojio je tužbeni zahtjev, kojim se poništava rješenje o razrješenju Aleksandra Bulatovića, direktora Javnog preduzeca za nacionalne parkove Crne Gore.

U sporu Aleksandra Bulatovića iz Podgorice, kojeg zastupa punomoćnik Miomir Joksimović, advokat iz Podgorice, protiv Država Crna Gora – Vlada Crne Gore, koju zastupa Zaštitnik imovinsko pravnih inleresa Crne Gore, a ovog zamjenica Vanja Stanković, poništeno je rješenje o razrješenju, nakon održane glavne i javne rasprave, zaključene dana 11. 06. 2024. godine.

Sud je donio presudu kojom se tužena obavezuje da tužiocu naknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od 907,50 eura, u roku od osam osam dana po pravosnažnosti presude.

U obrazloženju presude je istaknuto da je tužilac u tužbi, riječi na raspravi i podnescima, preko punomoćnika u bitnom naveo da je pobijano rješenje o razrješenju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, ovdje tužioca, formalno pravno i materijalno pravno nezakonito, te da je isto rezultat pogrešne primjene materijalnog prava, tj. suprotno imperativnim određenjima člana 60 stav 2 Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Sud ukazuje da je predmetna odluka zasnovana na nepravilno utvrđenom činjeničnom stanju, jer inspekcija rada nikada Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore, odnosno Aleksandru Bulatoviću, nije dostavila Zapisnik o činjenicama utvrđenim u toku inspekcijskog nadzora, a koji je vršen po prijavi broj 0203-717/22-260 od 14.01. 2022. godine, po kojoj je i sačinjeno Obavještenje 0203- 717/22-662/2 od 08. 02. 2022. godine, a na koje se poziva Vlada u svom rješenju.

lstiče da su nadležno Ministarstvo i ministarka Novaković upoznati sa činjenicom da Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore nikada nije obaviješteno o rezultatima inspekcijskog nadzora, pa nije bilo mjesta da se navodi iz Obavještenja koje nikada nije dostavljeno subjektu nadzora uzimaju kao utvrđene činjenice, jer u tom postupku inspekcijskog nadzora stranki, ovdje tužiocu, nije bilo omogućeno učešće i izjašnjavanje.

 

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 11:39h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 11:27h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 10:28h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 10:26h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 10:21h

Skip to content