Bez volje i namjere da se iskorijeni partijsko zapošljavanje

Radio Titograd

25.11.2022, 12:44h

2 min

Foto:CDT

Klijentelizam je postao “modus operandi” naših političkih subjekata i ne nazire se namjera da se
praksa zapošljavanja i nagrađivanja po partijskom ključu obustavi. I “naši” i “njihovi” jednako
vispreno koriste sve dostupne modele zloupotreba državnih resursa kad god im se ukaže prilika.
To je ključni nalaz nove publikacije Klijentelistička demokratija u Crnoj Gori koju objavljujemo u
sklopu našeg serijala “Podrivanje demokratije”. Kroz deset primjera, ukazujemo na pogubnu
politizaciju državne uprave na uštrb efikasnosti i profesionalizacije, očigledne zloupotrebe javnih
resursa, prevagu privatnih interesa političkih subjekata u odnosu na javni interes, kao i
instrumentalizaciju pravosudnog sistema koji je omogućio nekažnjivost ovih praksi. (publikacija:
https://www.cdtmn.org/analize/podrivanje-demokratije-vol-3-klijentelisticka-demokratija-u-crnoj-
gori/ ).
Pokazalo se da u našoj zemlji postoji opšti politički konsenzus samo po pitanju prihvatanja modela
upravljanja državom po osnovu klijentelističkih veza i zloupotrebe resursa. Klijentelizam i nepotizam
se decenijama afirmišu sa visokih funkcija, što je stvorilo ambijent u kojem to postaje „dio
mentaliteta“.
Javna je tajna da se do „državnog posla“ najsigurnije dolazi kroz lojalnost određenoj političkoj opciji.
Iako predstavlja jedan od ključnih strateških ciljeva reforme javne uprave, o optimizaciji više nema ni
riječi. A evidencija o broju zaposlenih u upravi već dugo predstavlja Pandorinu kutiju koju se niko ne
usuđuje otvoriti.
Državne kompanije umjesto poslovanja u skladu sa standardima korporativnog upravljanja
predstavljaju politički rasadnik, u kome svoje mjesto nalaze nekvalifikovani partijski aktivisti, pa čak i
u upravljačkim tijelima.
Siguran državni posao nije zadovoljio apetite visokih javnih funkcionera, pa su poreski obaveznici
morali njihov klijentelistički put nagraditi i kroz rješavanje stambenog pitanja, nekima čak i više puta.
Prilikom darežljive raspodjele stanova i stambenih kredita, nije se vodilo računa o ustavnom balansu
vlasti i nezavisnosti, pa je Vladina Komisija za stambena pitanja u maniru Djeda Mraza atraktivnim
nekretninama i značajnim iznosima nagrađivala najbolje i najlojalnije iz godine u godinu. “Borci
protiv korupcije”, oličeni u narativu nove vladajuće većine nikada nijesu pokazali odlučnost da se
ovoj pojavi suprotstave dalje od predizbornih obećanja.
Ne smije biti normalno da građani decenijama plaćaju i visoke naknade svim bivšim javnim
funkcionerima, odštete žrtvama političkog revnšizma, ili skupi životni stil javnih funkcionera.
Međutim, pravosuđe zarobljeno političkim uticajem, jednako je zasnovano na malignim principima
funkcionisanja cjelokupnog državnog aparata. Upravo ta činjenica omogućila je nekažnjivost,
odsustvo odgovornosti i cvjetanje zloupotreba decenijama unazad.
U ovoj borbi za pustošenje javnih resursa i uspostavljanje političke kontrole nad javnom upravom,
dočekali smo da Crna Gora izgubi status demokratske države u međunarodnim izvještajima i
godinama stagnira na putu evropskih integracija.
Svi zaista progresivni građani i građanke moraju aktivno raditi na tome da nikad i nikome ne postane
normalna ona formula – “jedan zaposleni, četiri glasa”.
Biljana Papović
Zamjenica izvršnog direktora CDT-a

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2

28.11.2022. u 22:43h

Titogradske vijesti, top2

28.11.2022. u 20:41h

Skip to content