BBF-Nove prilike za razvoj zasnovane na znanju i inovacijama

Radio Titograd

28.07.2023, 07:21h

3 min

Foto:PKCG

Na temu “Nove prilike za razvoj zasnovane na znanju i inovacijama” Bjelopoljskog biznis foruma
razgovarali su ministarka nauke Crne Gore dr Biljana Šćepanović, izvršni direktor IPC Tehnopolis
Đorđe Malović i izvršna direktorica Fonda za inovacije dr Bojana Femić Radosavović. Moderatorka je
bila Biljana Gligorić, Expeditio Architects.
Dr Biljana Šćepanović, ministarka nauke, govorila je o Strategiji pametne specijalizacije i četiri
prioritetne oblasti – održivoj poljoprivredi i lancu vrijednosti hrane, energiji i održivoj životnoj
sredini, te održivom i zdravstvenom turizmu.
Ona je istakla da je razvoj na bazi sopstvenih potencijala suština pametne specijalizacije.
– Svi imamo zajednički zadatak, a to je implementacija strategije zasnovane na znanju – kazala je
Šćepanović, dodajući da je Crna Gora prva zemlja van EU koja je usvojila Strategiju pametne
specijalizacije još 2019. godine.
Prema njenim riječima, Crna Gora veoma uspješno radi na njenoj implementciji, što potvrđuju i
brojna tijela Evropske komsije.
– Zajedničko djelovanje sektorskih politika i sinergijski rad na projektima sa ostalim institucijama, od
izuzetnog su značaja kako bismo se efikasnije i pametnije razvijali – kazala je ona.
Šćepanović je na kraju poručila da svi u inovacijama treba da vidimo veliku razvojnu šansu, a
posebno Sjever, kako bi u cjelini iskoristio svoje konklurentske prednosti i potencijale, istakavši da su
inovacije nešto što je dato, a ne nametnuto.
– Inovacije su u svim zemljama šansa za razvoj i ključ transformacije manje razvijenih ekonomija, te
motor njihove konkurentnosti I napretka – zaključila je ona.
Izvršna direktorica Bojana Femić Radosavović predstavila je ulogu Fonda za inovacije u finansiranju
inovativnih projekata.
– Fond je dosta mlada institucija, a već smo prepoznati u domaćim i međunarodnim okvirima kao
institucija koja pruža izuzetno kvalitetnu podršku inovativnim preduzećima – kazala je ona.
Prema njenim riječima, nema izgovora zašto se ne bi radilo na inovativnim projektima, jer novca je
sve više, a i postoji veliko interesovanje za ovakve programe podrške.
– Imamo triputa više projekata naših aplikanata nego što možemo da finansiramo i zato biramo
najkvalitetnije – riječi su Femić Radosavović.
Smatra da je na Sjeveru vrlo važno širi znanje o programima i kulturi inovacija. Zato poziva opštine
ovog regiona da zajedno organizuju promotivne događaje io invoacijama i apliciranju za sredstva
koja se kreću od 8.000 odo 200.000 eura. Fond se prema njenim riječima trudi i da otvori vrata EU za
privrednike koji dobijaju njihove grantove, jer preskaču prvi krug procedure za evropska sredstva
koja se mjere milionima eura.
– Jako je važno da otvorimo vrata za EU fondove i pripremimo kompanije za njihovo korišćenje –
zaključila je Bojana Femić Radosavović, dodajući da je edukacija ključna za dobijanje što većeg broja
kvalitetnih projekata.
Fokus izlaganja Đorđa Malovića, izvršnog direktora IPC Tehnopolis bio je na stvaranju crnogorskog
inovacionog ekosistema i poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama.
On je kratko predstavio ovaj centar, istakavši da je on, kao simbol Nikšića, nastao kao prethodnica
svim narednim infrastrukturnim segmentima u inovacionom ekosistemu Crne Gore.

– Tehnopolis predstavlja najznačajniji centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj
Gore, te na brojne načine pokušava da pomogne, prije svega lokalnoj nikšićkoj zajednici, ali i svim
ostalim opštinama – kazao je Malović.
Prema njegovim riječima, kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju crnogorskog
inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju
otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i
tehnologijama.
– Svojim aktivnostima, implementacijom projekta i saradnjom sa više od 150 partnera podržavamo
unapređenje inovacionog sistema i infrastrukture za cjelokupni održivi ekonomski razvoj Crne Gore –
istakao je on.
Malović je na kraju poručio da bi od izuzetnog značaja bilo stvaranje sličnih regionalnih centara, u
saradnji sa ostalim lokalnim zajednicama, kako bi se inovacioni ekosistem ravnomjerno razvijao.
Tokom drugog dana Foruma biće organizovano više panel diskusija na aktuelne ekonomske teme
“Šta država i opština treba da urade kako bi podstakli velikog investitora da investira u nekoj od
opština Sjevera CG”, zatim “Žene i mladi kao početnici u biznisu”, te “Ljudski kapital kao okosnica
ekonomskog razvoja – izazov odliva radne snage, načini za prevazilaženje kroz obrazovanje”.
Biće organizovana svečana dodjela priznanja Bjelopoljskog biznis foruma “Bjelopoljske povelje”.

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.09.2023. u 06:29h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.09.2023. u 06:21h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.09.2023. u 06:16h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.09.2023. u 06:12h

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

06:08h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.09.2023. u 05:58h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.09.2023. u 05:55h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.09.2023. u 05:51h

Skip to content