Barsko tužilaštvo provjerava jesu li policajci ukrali 12 hiljada eura

Radio Titograd

18.11.2023, 08:55h

2 min

Foto:Radiotitograd.me

Osnovno državno tužilaštvo u Baru procijeniće ima li elemenata krivičnog djela u postupanju nekih službenika barske policije nakon prijave državljanina Albanije da mu je prilikom dovođenja u Odjeljenje bezbjednosti Bar prvog dana maja ove godine otuđeno 12.000 eura. On je u prijavi naveo da su mu taj novac otuđili pojedini policijski službenici. Izvještaj o kontroli postupanja službenika Uprava policije dostavila je barskom tužilaštvu, prenosi RTCG.

Te informacije sadrži Izvještaj o postupanju po pritužbama i kontrolama za oktobar 2023.godine, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dokument je juče objavljen na sajtu Vlade.

Kako se ističe, u predmetu K.br. 29/2023 obavljena je kontrola zakonitosti postupanja policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Bar,.

“A nakon saznanja da je državljanin Albanije podnio prijavu da mu je prilikom dovođenja u Odjeljenje bezbjednosti Bar, dana 1. maja 2023.godine, od strane policijskih službenika otuđeno 12.000 eura. Na osnovu činjenica i dokaza utvrđenih u postupku unutrašnje kontrole, Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje da li u radnjama i postupanju policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Bar, ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, navodi se u izvještaju MUP-a Crne Gore.

Pomenut je i predmet K.br. 44/2023 koji se tiče kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, povodom bjekstva tri lica iz pritvorskih prostorija 2. juna 2023.godine.

*U postupku unutrašnje kontrole utvrđeno je da je neposredni rukovodilac policijskog službenika M.L. koji se shodno rasporedu službe, nalazio na radnom mjestu obezbjeđenja zadržanih i lica lišenih slobode u pritvorskim prostorijama OB Podgorica, preduzeo adekvatne zakonske mjere i radnje u cilju utvrđivanja odgovornosti naznačenog policijskog službenika zbog načina postupanja u predmetnom slučaju”, piše u izvještaju.

O preduzetim radnjama službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije podnijeli su izvještaj Osnovnom državnom tužilaštvu koje se izjasnilo da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela.

*Neposredni rukovodilac podnio je predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskog službenika M.L. zbog teže povrede službene dužnosti iz Zakona o unutrašnjim poslovima (preduzimanje ili nepreduzimanje radnje kojom se onemogućava ili otežava obavljanje policijskih poslova i izvršavanje službenih zadataka), na osnovu čega sada nema osnova za dalje postupanje i preduzimanje službenih mjera i radnji iz nadležnosti unutrašnje kontrole”, navodi se u izvještaju.

Sprovedena je i kontrola zakonitosti postupanja policijskih službenika Regionalnog centra granične policije „Jug“ – Stanice granične policije Ulcinj, po prijavi jednog lica putem elektronske pošte, zbog sumnje u nezakonito postupanje policijskih službenika na graničnom prelazu “Sukobin-Murićani“, konkretno 14. avgusta 2022.godine.

“U postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u predmetnom slučaju”, tvrdi se u dokumentu MUP-a.

Navodi se i predmet K.br. 32/2023 o kontroli zakonitosti postupanja policijskih službenika Stanice granične policije Ulcinj, povodom video snimka objavljenog na portalu „Dosja“ Republike Albanije, koji se odnosi na preduzimanje mjera i radnji od strane policijskih službenika prema NN licu na graničnom prelazu “Sukobin-Murićani“, 21. avgusta 2022.godine.

“U postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u predmetnom slučaju”, ocjenjuje se u izvještaju.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

19:55h

Titogradske vijesti, top2

03.12.2023. u 18:31h

Titogradske vijesti, top1

03.12.2023. u 18:02h

Skip to content