ASK uputila inicijativu Skupštini za unapređenje Predloga zakona o sprečavanju korupcije

Radio Titograd

04.06.2024, 10:17h

< 1 min

Foto:ASK

 

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) uputila je predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću Inicijativu o potrebi izmjene Predloga zakona o sprečavanju korupcije broj 23-2/24-5, koji je Vlada Crne Gore dostavila Skupštini Crne Gore 30.5.2024. godine.

“Agencija je u Inicijativi ukazala na manjkavosti i nedostatke pojedinih zakonskih rješenja, u cilju usvajanja zakona koji će biti snažan alat u prevenciji i suzbijanju korupcije”, navodi se u saopštenju.

Ukazano je na članove Predloga zakona koji se odnose na pristup računima javnih funkcionera kod kreditnih i drugih finansijskih institucija, kategorizaciju javnih funkcionera, mjesečni dodatak na zaradu zaposlenih u Agenciji, kao i na relevantne odredbe iz oblasti integriteta i postupanja po prijavama zviždača.

“Prema mišljenju Agencije, pojedina predložena zakonska rješenja, osim što nijesu u funkciji unapređenja zakonskog okvira koji bi krovnoj preventivnoj antikorupcijskoj instituciji trebalo da pruži još snažniji osnov u sprovođenju povjerenih nadležnosti, nijesu usklađena ni sa relevantnim međunarodnim standardima, kao ni sa preporukama eksperata Savjeta Evrope”, dodaje se u saopštenju.

Agencija ostaje posvećena procesu izrade Zakona o sprečavanju korupcije kao krovnog propisa na kojem se temelji njen rad, posebno imajući u vidu praktično iskustvo sakupljeno u njegovoj osmoipogodišnjoj primjeni, kako bi, u krajnjem, dobili kvalitetan zakonski tekst, usaglašen sa međunarodnim standardima i rasterećen normativnih korupcijskih rizika.

Inicijativa je dostupna na linku

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

15:34h

Titogradske vijesti, top2

22.06.2024. u 15:28h

Titogradske vijesti, top2

22.06.2024. u 15:22h

Titogradske vijesti, top2,

14:00h

Magazin, top2

22.06.2024. u 11:04h

Skip to content