AEM: Lista medija na koje se odnose restriktivne mjere uvedena prije više od dvije godine

Radio Titograd

11.07.2024, 09:40h

2 min

Foto:AEM

 

Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u određenim medijima, a radi potpunog, objektivnog i istinog informisanja javnosti, Agencija za elektronske medije (AEM) skreće pažnju da pismo Savjeta Agencije od 3. jula 2024. godine predstavlja obavještenje o izmjeni akta na osnovu kojeg se više od dvije godine sprovode restriktivne mjere Evropske unije prema ruskim medijima, a ne (novu) odluku Agencije i njenog Savjeta o njihovom uvođenju, saopšteno je iz AEM-a.

“Restriktivne mjere su uvedene na osnovu Odluke Vlade Crne Gore i na snazi su od 2022. godine. Odluka Vlade Crne Gore je donijeta na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i njom se uvode međunarodne restriktivne mjere kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike”, kažu u AEM-u.

Postupci Agencije, ističu, predstavljaju samo sprovođenje navedene Odluke.

“Agencija za elektronske medije je u periodu od aprila 2022. do jula 2024. godine vodila više postupaka i izrekla odgovarajuće mjere emiterima i kablovskim operatorima zbog kršenja odredbi člana 16 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i Odluke Vlade Crne Gore o uvođenju pomenutih međunarodnih restriktivnih mjera. U postupcima koje je vodila u ovom periodu, Agencija je sprovela isključivanje programa, na koje se mjere primjenjuju, iz ponude kablovskih operatora, kao i isključivanje sadržaja iz programa medija registrovanih u Crnoj Gori”, istoču u AEM-u.

Naglašavaju da u svim do sada pokrenutim postupcima od strane Agencije, subjekti nadzora su usaglasili svoj rad sa Vladinom Odlukom.

“Rješenja o ovim postupcima dostupna su na sajtu Agencije, a informacije o implementaciji mjera u Izvještajima o radu za 2022. i 2023. godinu, koji su takođe dostupni javnosti. Odluka Vlade je, od 2022. godine do danas, mijenjana i dopunjavana nekoliko puta i Agencija je sa sa ovim promjenama blagovremeno upoznavala emitere i kablovske operatore”, navode iz AEM-a.

To se dogodilo i 3. jula ove godine.

“Obavještenje je nastalo na osnovu Vladine Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, koju je donijela Vlada Crne Gore od 25. juna 2024. godine”, kažu u AEM-u.

Članom 55 Odluke Vlade Crne Gore propisano je da su organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera uvedenih ovom odlukom, a Agencija za elektronske medije je samo jedan od tih organa, dužni da u okviru svojih nadležnosti obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih
poslova.

“Ovom izmjenom, za kablovske operatore i emitere u Crnoj Gori, nije nastala nikakva nova pravna okolnost jer su mjere na snazi i primjenjuju se od 2022. godine. Imajući u vidu važnost dosljednog sprovođenja restriktivnih mjera, Agencija s posebnom pažnjom vrši monitoring distribuiranih i emitovanih sadržaja pružalaca AVM usluga, i u slučaju bilo kakvog odstupanja od restriktivnih mjera i uključivanja programa ili sadržaja spornih lica u ponudu, bez odlaganja će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, što je i do sada činila”, zaključuju u AEM-u.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 13:28h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 13:03h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 12:53h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 12:46h

Skip to content