• Univerzitet Crne Gore pregledao 91 rad, nema plagijata
 • Univerzitet Crne Gore pregledao 91 rad, nema plagijata

  Univerzitet Crne Gore pregledao 91 rad, nema plagijata

  Univerzitet Crne Gore je od 12. aprila, kada je usvojena odluka o korišćenju Ithenticate softvera za utvrđivanje plagijata, provjerio autentičnost 91 rada i svi su u redu, rečeno je Pobjedi iz ove ustanove.

  Precizirali su da su na plagijarizam testirali sedam doktorata, 78 magistarskih radova i šest publikacija koje izdaje UCG.

  “Ove provjere se sprovode radi sprečavanja akademskog plagijarizma na UCG. Za navedene radove, provjera putem softvera se obavlja prije dostavljanja na uvid javnosti, kako bi se, u slučaju da se utvrdi da postoje elementi koji ukazuju na plagijat, preventivno djelovalo i izvršile potrebne korekcije. Dakle, riječ je, prije svega, o prevenciji plagijarizma”, naveli su iz UCG.
   
  Univerzitet, kako dodaju, kao naučno-obrazovna ustanova redovno provjerava originalnosti magistarskih/master radova, doktorskih disertacija, publikacija koje izdaje u okviru izdavačke djelatnosti, vodeći računa o opštem dobru i očuvanju integriteta akademske zajednice.
   
  Pojašnjavajući na koji način funkcioniše ovaj softver, kažu, između ostalog, da se primjenjuje automatizovana provjera autorskih radova, dostavljenih u elektronskom obliku.
   
  “Koristi se licencirani softver za detekciju plagijata Ithenticate, čiju licencu posjeduje UCG. Evaluaciju autorskih radova obavljaju stručna tijela na UCG: Odbor za monitoring magistarskih studija, Odbor za doktorske studije i Uređivačkog odbora Univerziteta”, pojasnili su u UCG-u.
   
  U odluci na osnovu koje se provjerava autentičnost radova detaljno je pojašnjeno kada se za određeni rad može reći da je plagijat.
   
  U slučaju doktorskih disertacija i magistarskih/master radova, kako je navedeno, ne smije da postoji bilo koji dio teksta koji je direktno preuzet od drugih autora bez navodnika i originalnog izvora.
   
  Zabranjeno je, takođe, da postoji bilo koji segment metode, ideje i slično koji je preuzet, a da nije citirano originalno djelo u kome su metoda, ideja, software i drugo uvedeni.
   
  Postoje djelovi naučnih radova koji često pokazuju veliku sličnost. Ovo ne treba da se smatra plagijatom. Važno je navesti autore koji su razvili datu metodologiju navedeno je u odluci.
   
  Istaknuto je i da ne smije da postoji više od 30 odsto sličnosti između doktorske teze/master rada kandidata i autorskih radova drugih autora, a da nijesu navedeni izvori. Kandidat, takođe, mora jasno da navodi djelove sopstvenih naučnih radova u master radovima ili doktorskim tezama.
   
  Prihvatljivo je da doktorandi/magistrandi uvrste djelove sopstvenih naučnih radova i master teza, uz obavezu navođenja izvora precizirano je u ovom aktu.
   
  Ukoliko se, kako je napisano u odluci, evaluacijom autorskih radova posumnja da ima elemenata koji bi se mogli tumačiti kao plagijat, Centar za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore formira komisiju iz reda osoba sa akademskim ili naučnim zvanjem na UCG koja ima najmanje tri člana. Članovi tog tijela, kako je pojašnjeno, ne mogu biti osobe u akademskom i naučnom zvanju koje su prethodno napisale pozitivnu recenziju rada, mentori i članovi komisija za ocjenu i odbranu rada.
   
  “Zadatak komisije je da prikupi dokaze, sprovede analizu da li su rezultati evaluacije relevantni za konkretne slučajeve i rezultat provjere dostavlja tijelima koja su zadužena za evaluaciju… Kandidat je onda dužan da koriguje sporne djelove u roku od 30 dana od dana dostavljanja sugestija komisije”,zaključeno je u ovom dokumentu.

  Ranije je sa UCG saopšteno da je ovaj softver koji se koristi za provjeru radova dominantan u svijetu, te da ga koriste praktično svi vodeći univerziteti od Kembridža do Oksforda, preko naučnih časopisa.

  Iz Univerziteta Crne Gore istakli su da se provjera originalnosti doktorskih disertacija i master radova obavlja centralizovano u ovoj ustanovi.

  Zatražili su, s druge strane, od fakulteta da nabave softver kroz koji bi se provjeravali ostali radovi.

   

   

  Izvor: Pobjeda

  Comments (0)

  Ostavite komentar

  Related News