• Tokom pandemije 300 žena tražilo pomoć zbog nasilja u porodici
 • Tokom pandemije 300 žena tražilo pomoć zbog nasilja u porodici

  Tokom pandemije 300 žena tražilo pomoć zbog nasilja u porodici

  U toku pandemije nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom žrtava porodičnog nasilja obratilo se gotovo 300 žena koje su pretrpjele neki vid zlostavljanja, piše Dan.

  “SOS telefonu“ Podgorica za pomoć su se obratile 132 žene, dok je „Sigurna ženska kuća“ imala 165 slučajeva pružanja pomoći.

  Kako ističu sagovornice Dana, restriktivne mjere su doprinijele da žrtve provode više vremena sa nasilnicima, pa je stoga za oko 40 odsto, porastao broj poziva za pomoć.

  Promjene koje su nastale usled pandemije mnogo su uticale na korisničke grupe kojima se bavi „SOS telefon Podgorica“, a to su prije svega žene i djeca žrtve porodičnog nasilja, navela je direktoricaBiljana Zeković.

  Ona je istakla da je uz podršku UNDP-a kancelarije došlo do reorganizaci je rada, koji je uveo 24-časovno dežurstvo na telefonu i osim dva postojeća, aktivirao još jedan mobilni broj dostupan klijenticama.

  Osim „SOS telefona Podgorica”, 24-časovno dežurstvo na telefonu uveli su i organizacije SOS telefoni Berane, Bijelo Polje, Ulcinj i Plav.

  "Ženama žrtvama nasilja je takođe, zbog stalne prisutnosti partnera, u velikoj mjeri bila otežana mogućnost da pozovu u pomoć. „SOS“ je pokrenuo kampanju na društvenim mrežama s ciljem motivisanja građana da prijave nasilje za koje čuju ili kojem svjedoče, što je dalo značajne rezultate. „SOS telefon“ je u periodu trajanja pandemije imao povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici za 40 odsto više nego u istom periodu ranijih godina. Takođe se promijenila i priroda pomoći koja se traži. Psihičko nasilje koje karakterišu svađe i konflikti među partnerima, ali i roditeljima i djecom, posebno adolescentima, došlo je do izražaja", navodi Zekovićeva.

  Ona ističe da su u ovom periodu bili karakteristični pritisci porodice, rodbine i prijatelja na žene „da nije vrijeme da prijavljuju nasilje, jer sada je prioritet sačuvati zdravlje i život porodice”.

  "Vrste nasilja koje su bile dominantno zastupljene kod korisnica u protekloj godini su psihičko i fizičko nasilje. Pored toga „SOS telefon“ je imao slučajeve, sajber nasilja, vršnjačkog, seksualnog nasilja, zanemarivanja, trgovine ljudima, ekonomskog nasilja, mobing. Kada je u pitanju starosna dob korisnica, najveći broj je pripadao grupi od 31 do 45 godina, zatim od 46 do 67 godina, od 19 do 30 godina, namjanje korisnica pripada starosnoj dobi od 62 do 71 godine i preko 71 godine starosti", istakla je Zekovićeva.

  Direktorica „Sigurne ženske kuće“Ljiljana Raičevićkaže da je od septembra do danas 165 žena tražilo pomoć zbog porodičnog nasilja.

  "Preko četrdeset žena je došlo u naše sklonište, a trenutno se u njemu nalazi njih 13. U toku prethodne godine bilo je oko 400 poziva za pomoć, ali se dešavalo da više ljudi zove zbog istog slučaja. Žrtve su zbog restriktivnih mjera provodile više vremena u kući sa nasilnicima pa je stoga dolazilo do povećanja slučajeva nasilja", ocjenjuje Raičevićeva.

   

   

  Izvor:Dan

  Comments (0)

  Ostavite komentar

  Related News