• PU Inspekcijski nadzor u svim vjerskim zajednicama
 • PU Inspekcijski nadzor u svim vjerskim zajednicama

  PU Inspekcijski nadzor u svim vjerskim zajednicama

  Inspekcijski nadzor otvoren je kod vjerskih zajednica i biće utvrđene sve činjenice bitne za provjeru regularnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza, kazali su iz Poreske uprave (PU).

  Kako su naveli, direktor PU, Miomir M. Mugoša, nije prekršio Zakon o poreskoj administraciji, kada je pomenuo da Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) predstavlja najveću vjersku zajednicu u Crnoj Gori po nizu kriterijuma koji uključuju i činjenicu da u odnosu na ostale vjerske zajednice MCP u komercijalnim bankama ima najveći broj otvorenih žiro-računa.

  Oni su Danu kazali da Mugoša nije objelodanio podatak kojim PU raspolaže kada je u pitanju tačan broj računa, i tako nije došlo do kršenja zakonske norme.

  “Treba pomenuti i da član 16 propisuje da se institut poreske tajne ne odnosi na podatke koje poreski organ objavljuje kvartalno o listi poreskih dužnika, a da stepen poreske discipline predmetnog obveznika istu klasifikuje među najveće poreske dužnike”, navode iz PU.

  Oni su saopštili da je inspekcijski nadzor otvoren kod vjerskih zajednica, pa će biti utvrđene sve činjenice bitne za provjeru regularnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza.

  »MCP je izdvojena je kao zajednica sa najnižim stepenom poštovanja poreskih propisa, imajući u vidu da ista jedina od svih posluje u sivoj zoni zbog činjenice da ne prijavljuje svoje poreske obaveze, te se ne može dovoditi u istu ravan sa zajednicama koje su svoje obaveze prijavile državi«, naveli su iz PU.

  Mešihat Islamske zajednice je, za razliku od MCP, uredno prijavio sve vjerske službenike, a ta vjerska zajednica je uplaćivala dio uplata za vjerske službenike na njihove individualne račune.

  »Zato je neophodno prvo rasknjižiti ove uplate, kako bi se utvrdilo stvarno stanje poreskih obaveza, nakon čega će se pristupiti daljoj naplati poreskih obaveza mehanizmima izmirenja duga od predmetnog subjekta«, piše u odgovoru PU.

  Dodali su da neizmirene obaveze u manjim iznosima uredno prijavljene Poreskoj upravi imaju i Barski nadbiskupski ordinijat i Rimoktaolička crkva Podgorica, koji su takođe uredno prijavili sve vjerske službenike, a kod kojih je u toku sređivanje stanja na analitičkim računima.

   

   

  Izvor:Mina

  Comments (0)

  Ostavite komentar

  Related News