Luka Laković: Istraživački duh u nastavi

Radio Titograd

10.07.2024, 12:46h

3 min

Luka Laković, saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica (UDG), predstavlja spoj mladalačke energije i akademskog posvećenja. Sa strašću za istraživanjem i obrazovanjem, Luka se ističe kao ključna figura među studentima i kolegama. U ovom intervjuu razgovaramo o njegovom pristupu nastavi, izazovima i zadovoljstvima koje donosi rad sa studentima, kao i njegovim vizijama za budućnost obrazovanja.

Koje su glavne oblasti istraživanja u IT sektoru na UDG Univerzitetu i kako su one odabrane?

-Studijski program Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije osmišljen je kao kombinacija dvije naučne discipline: informatike i ekonomije. Studenti se uče praktičnim znanjima iz IT-a ali i iz marketinga, menadžmenta, finansija. Upravo je ta multidisciplinarnost razlog što danas svršeni studenti FIST-a rade u gotovo svim oblastima koje se vežu za informacione tehnologije.

Nastavni programi na našem fakultetu prate aktuelne trendove u svijetu informaciono-komunikacionih tehnologija. Fundamentalna znanja koja se usvajaju na ranijim godinama osnovnih studija su univerzalna, ali se kasnije ista usmjeravaju ka onome što je aktuelno. Nekada su to bili Cloud sistemi, Big Data, Internet stvari, a sada je to mahom vještačka inteligencija. Studenti FIST-a mogu birati svoje usmjerenje već na drugoj godini oprjedjeljujući se za jedan od dva modula: Digitalna transformacija ili softversko inžinjerstvo.

Kako studenti mogu da se uključe u istraživačke projekte na vašem univerzitetu i koje vještine su im potrebne za to?

Studenti su uključeni u istraživačke projekte kroz nastavu na predmetima koju pohađaju. Veliki broj predmetnih aktivnosti upravo se odnosi na grupne ili individualne istraživačke projekte koji naglašavaju praktičan rad. Dodatno, FIST je dio velikog broja naučno-istraživačkih projekata, kako nacionalnih tako i internacionalnih. Ovi projekti gotovo uvijek uključuju angažovanje studenata ili studentskih timova. Studenti imaju priliku da razvijaju svoje inovativne ideje uz podršku internacionalnih projekata, ali i da se bave istraživanjem, obradom ili prikupljanjem podataka i slično.

Da li UDG Univerzitet ima partnerstva sa IT kompanijama ili drugim institucijama za sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata?

UDG ima potpisane sporazume o saradnji sa velikim brojem institucija, kako iz oblasti nauke i istraživanja, tako i iz privrede. Između ostalih, tu su najveće IT kompanije iz zemlje ali i iz regiona.

Koje su ključne prednosti koje studenti stiču kroz učešće u istraživačkim projektima u oblasti IT-a?

Kroz rad na istraživačkim projektima studenti stiču direktno iskustvo rada na stvarnim problemima i projektima, što im pomaže da primijene teoretsko znanje stečeno tokom studija. Učešće u istraživačkim projektima omogućava studentima da usavrše svoje tehničke ali i istraživačke vještine. Studenti se uče kako da postavljaju istraživačka pitanja, razvijaju hipoteze, dizajniraju i sprovode eksperimente, kao i da analiziraju i interpretiraju podatke. Rad na istraživačkim projektima obično uključuje saradnju sa drugim studentima, profesorima i stručnjacima iz industrije, što pomaže studentima da razviju veštine timskog rada i efikasne komunikacije. Na ovaj način studenti razvijaju svoju profesionalnu mrežu što pozitivno utiče na njihovo samopouzdanje, akademski napredak i razumijevanje industrije, što na kraju povećava i njihove šanse za uspjeh u profesionalnoj karijeri.

Koje su najčešće tehnološke platforme i alati korišćeni u predavanjima i zašto su izabrani?

Kako se mijenjaju trendovi na tržištu, a posredstvom signala iz privrede, kao i iz istraživačkog rada akademskog osoblja, tako se mijenjaju i tehnološke platforme i alati koji se koriste u nastavi. Trenutno se najviše pažnje poklanja vještačkoj inteligenciji, kao megatrendu industrije, pa se najviše radi na izučavanju jezika na kojima se razvijaju modeli vještačke inteligencije.

Kako procjenjujete trenutni nivo IT obrazovanja na UDG-u u poređenju sa drugim univerzitetima u regionu i svijetu?

Ono što čini jedan tehnološki fakultet različitim, nije samo nivo znanja koji se usvoji u toku studija, već i angažovanje studenata, intezitet njihovog života, prilike i šanse koje im se nude za razvoj u toku studija. U tom kontekstu i duhu, a razumjevši činjenicu da je Univerzitet Donja Gorica partner Arizona State Univerziteta za kompletnu regiju, čvrsto vjerujem da studenti FIST-a imaju izuzetnu priliku da na pravi način razvijaju svoje znanje, vještine ali i karakter.

Šta biste preporučili studentima koji žele da započnu karijeru u IT industriji, bilo u zemlji ili inostranstvu?

Konstantan i uporan rad na projektima, istraživanje, praćenje globalnih trendova – ne zbog adaptacije na iste, već kako bi se predvidjeli i blagovremeno pripremili za iste.

Autor: Kreže M./radiotitograd.me

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:27h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:17h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:14h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:11h

Sport, Titogradske vijesti, top2,

05:07h

Sport, Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 18:46h

Sport, Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 18:43h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 18:38h

Skip to content