Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Radio Titograd

12.08.2021, 05:38h

3 min

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Gornje Gorice-ul. Miloja Pavlovića, dio Sitničke, Majevičke i Kragujevačke ulice.

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Bioča, Mrke, Petrovići, Crkvice, Grudice, Blizna, Ras i Podsić.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Zlatice – ul. Dunavska.

 

Cetinje

– u terminu od 09 do 13 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do i Prekornica.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Studeno, Radovče i Dolovi Komanski.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Morakovo, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo, dio Vraćenovića i dio Bršna.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Goranska, Šume.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13:30 sati: dio naselja Zoganje kod Ćetkovića.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Stari Grad-područje oko hotela “Astorija” i “Vardar”.

– u terminu od 09 do 12 sati: Bigova -dio potrošača.

– u terminu od 10 do 11 sati: Stari Grad- područje oko Pomorskog muzeja.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Krašići – naselje Sokobanja.

 

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio Božića, Gornje Luge, dio Gračanice, dio Ulotine, Kruševo,

Zoriće, dio Bojvića, dio Đulića, Cecuni, Kruška, dio Kuta.

 

Berane

– u terminu od 10:30 do 15 sati: uži dio gradskog jezgra.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 08:45 sati: stambena zgrada ’50 stanova – Apoteka’, zgrada fakulteta i stambena zgrada u ul. Lenke Jurišević.

– u terminu od 09 do 12 sati: Livadice, Boljanina.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žurena, Brestovik, Pašića Polje, Potoci, Laholo, Kostići, Dubovo, Kaševari, Femića Krš, Brzava, Prijelozi, Zagrad, Lozna.

– u terminu od 09 do 18 sati: Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Kneževići, Orahovica, Oluja, Konatari, Unevina, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Dobro Brdo, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Brčve, Rodijelja, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Hasanbegovići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja.

– u terminu od 12 do 15 sati: Ujniče i Rasovo-Rasadnik.

 

Gusinje

– u terminu od 07 do 08 sati: kompletno Gusinje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dosuđe.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 09 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari.

– u terminu od 08 do 16 sati: Izlasci, Manastir ‘Ćirilovac’, Smrčje, Mujića Rečine.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice.

– u terminu od 15 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredina, Zaboj, Crvena Lokva.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe i dio sela Lagatori.

 

Plav

– u terminu od 07 do 08 sati: Sela: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo i Hakanje.

 

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Jakupov Grob.

– u terminu od 08 do 17 sati: Potoci i Gačevića Dolina.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Lovnice.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Seošnice.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Palež, Rudanca, Gradina, Brajkovača, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

02.02.2023. u 20:09h

Skip to content