PODGORICA Počeo obračun poreza na zemljište

Radio Titograd

13.08.2021, 07:15h

2 min

Uprava lokalnih javnih prihoda po prvi put ove godine počela je fizičkim licima da obračunava porez na zemljište. Kako je kazao Milan Šupić, direktor Uprava lokalnih javnih prihoda ovaj organ Glavnog grada donio je 177.490 rješenja, od čega se na obračun poreza na zemljište odnosi 36.177 rješenja, a ostalo na objekte. On je istakao da su se sada stekli uslovi za obračun poreza na zemljište za fizička lica.

“Uprava lokalnih javnih prihoda ne dostavlja rješenja o porezu na nepokretnosti, već je dostavila Pošta Crne Gore u elektronskoj formi, a Pošta Crne Gore vrši štampanje, kovertiranje i uručenje poreskih akata za naše potrebe. Nemamo podataka u kojim djelovima grada je izvršena dostava jer to radi Pošta. Što se tiče pritužbi od strane građana na rješenja o utvrđenoj poreskoj obavezi moram naglasiti da nema odstupnja u odnosu na prethodne godine. Imajući u vidu da je prije nepunih dva mjeseca izvršen obračun i razrez po osnovu poreza na nepokretnosti, kao i da prva rata nije ni dospjela za one obveznike koji još nijesu primili rješenje za 2021.godinu, ne mogu dati podatke o dugovanjima, kako fizičkih tako i pravnih lica”, kazao je Šupić.

On je kazao da je Zakonom o porezu na nepokretnosti definisano plaćanje poreza u dvije jednake rate od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 31. oktobra godine za koju se porez utvrđuje.

“Imajući u vidu da Pošta Crne Gore i dalje vrši uručenje rješenja o porezu na nepokretnosti, te da rješenje ne može biti izvršno prije nego se uruči poreskom obvezniku, naglašavam da ukoliko je ono uručeno poslije 20. juna prva rata dospijeva 10 dana od dana uručenja dok druga rata dospijeva 31. oktobra”, rekao je Šupić.

Uprava lokalnih javnih prihoda na dan 12. jun, kako kaže Šupić, po osnovu poreza na nepokretnosti prihodovala je 5,1 milion eura, što je sedam procenata više u odnosu prethodnu godinu. On kaže da ukupna naplata prihoda koji su u nadležnosti Uprave lokalnih javnih prihoda na dan 12. avgust iznosi 13,3 miliona ili pet od sto više u odnosu na prethodnu godinu.

“Naplata po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica na dan 12. avgust iznosi 7,2 miliona ili deset procenata više nego prethodne godine. Od naknada za puteve prihodovano je 580.000 eura ili 10 od sto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Razlog pada naplate po osnovu naknade za puteve je Odluka o ublažavanju posledica izazvanim korona virusom, kojom je definisano da se vrši umanjenje po osnovu naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta u iznosu od 50 od sto za period 01.01. do 30.06.2021. godine. Kada je u pitanju Lokalna komunalna taksa u ovoj godini naplaćeno je 350.000 eura ili 30 od sto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Razlog pada naplate u dijelu lokalne komunalne takse je takođe Odluka o ublažavanju posledica korona virusa, kojom je definisano oslobađanje plaćanja takse za mjesece januar, februar, mart i april, dok je za maj, jun, jul, avgust i septembar umanjenje 50 od sto”, kaže Šupić.

Šupić navodi da poreski obveznici koji posjeduju nekretnine na teritoriji Glavnog grada, mogu izvršiti pregled rješenja o porezu na nepokretnost preko portala porezi.podgorica.me

Izvor:Dan

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

29.01.2023. u 12:28h

Titogradske vijesti, top2

29.01.2023. u 12:13h

Titogradske vijesti, top2

29.01.2023. u 12:09h

Titogradske vijesti, top2

29.01.2023. u 11:27h

Titogradske vijesti, top1

29.01.2023. u 11:02h

Skip to content