EPCG: CENTRALNA BANKA CRNE GORE NE DOZVOLJAVA KONTROLU PRVE BANKE

Radio Titograd

12.08.2021, 13:31h

< 1 min

Centralna banka Crne Gore je rešenjem od 11. avgusta 2021. godine odbila izdavanje
odobrenja za izbor Janka Milatovića za člana Odbora direktora Prve banke Crne Gore.
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić je, kao kvalifikovani akcionar, predložila za svog
predstavnika u ovom organu upravljanja banke gospodina Milatovića, čije reference
ispunjavaju sve zakonske i stručne kriterijume.
U nevještom obrazloženju navode da Milatović nije obavljao rukovodeće poslove, što je
posebno licemjerno, imajući u vidu kako je prethodni režim tretirao nepokolebljive
opoziocionare. I pored svih pritisaka bivšeg DPS režima, godinama je obavljao funkciju
menadžera-upravnika HTP Onogošt, takođe, obavljao je i funkcije direktora preduzeća,
šefa plana i analize, planera analitičara itd.
Odbijanje Centralne banke CG predstavlja još jednu u nizu opstrukciju koja za posledicu ima
prikrivanje poslovanja Prve banke u prethodnom periodu. Očigledno je da ovakva odluka ima
za cilj onemogućavanje održavanja Skupštine akcionara Prve banke koja bi razmotrila
godišnje izvještaje o poslovanju banke i izvještaje nezavisnog spoljnjeg revizora. Kao
vlasnik 19.75% akcija sa pravom glasa Prve banke i kao deponent značajnih finansijskih
sredstava, EPCG je veoma zainteresovana za poslovanje i bilanse banke. Pojedinci ne žele
da se sa poslovanja Prve banke skine veo tajnosti i na svijetlo dana izađu finansijske
malverzacije za koje postoji više nego osnovana sumnja. Onda i ne čudi što se na svakom
koraku pokušava sabotirati pošteni rad stručnih lica, što Milatović nesumnjivo jeste.
Umjesto da bude davno smijenjen guverner CBCG i dalje funkcioniše kao zaštitar Prve
banke i pokušava da spriječi da bilo ko ko nije blizak većinskim vlasnicima dođe do bilo
kakvih informacija. Te informacije javnost sa nestrpljenjem očekuje kaže se u saopštenju .

Autor:radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

29.01.2023. u 23:42h

Titogradske vijesti, top2

29.01.2023. u 23:04h

Titogradske vijesti, top2

29.01.2023. u 21:45h

Skip to content