Boris Raonić dao ostavku na mjesto člana Savjeta Agencije za elektronske medije, novi predsjednik Savjeta Agencije dr Branko Bošković

Radio Titograd

13.08.2021, 15:29h

< 1 min

Boris Raonić danas je obavijestio Savjet Agencije za elektronske medije SAEM da je podnio ostavku
na mjesto člana SAEM zbog imenovanja na funkciju direktora Nacionalnog javnog emitera RTCG.
Zakonom o elektronskim medijima, u članu 36, propisano je da u slučaju prestanka mandata prije
isteka vremena na koje je član Savjeta imenovan, radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 15
dana od dana prestanka mandata, objavi javni poziv ovlašćenom predlagaču.
Dr Branko Bošković, predstavnik univerziteta, je od juna o.g. novi predsjednik SAEM-a. Dr Bošković
docent je na Univerzitetu Donja Gorica. Sociolog je i aktivan je kao istraživač na univerzitetu, u
Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti i direktor je NVO Centar za istraživanje društvenih nauka
CIDN.
SAEM je u julu o.g. dobio još dva člana, prof. dr Andrijanu Nikolić, predstavnicu udruženja
komercijalnih emitera i Edina Koljenovića, koji je ponovo izabran na ovu funkciju kao predstavnik
NVO koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda. Prof. dr Andrijana Nikolić je vanredna
profesorica na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, predsjednica je NVO
Udruženje multiple skleroze Crne Gore i aktivistkinja za ljudska prava.
Rajku Todoroviću, predstavniku Crnogorskog P.E.N. Centra, mandat u SAEM-u traje do decembra
2024.g, dok prof. dr Andrijani Nikolić, Edinu Koljenoviću i dr Branku Boškoviću mandat traje do
2026. godine.

 

Autor:radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

08.02.2023. u 14:10h

Titogradske vijesti, top2

08.02.2023. u 14:04h

Titogradske vijesti, top2

08.02.2023. u 13:44h

Titogradske vijesti, top1

08.02.2023. u 13:36h

Titogradske vijesti, top2

08.02.2023. u 13:32h

Skip to content